Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Lokalizacja atutem „Polimerów Police”

15.01.2020
Lokalizacja atutem „Polimerów Police”

Grupa Azoty przekonuje, że instalacja wytwórcza realizowana w ramach Projektu „Polimery Police” będzie jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych na świecie i posłuży do produkcji najwyższej jakości polimerów dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb klienta. Przewagę konkurencyjną projektu zapewniać ma m.in. korzystna strategicznie lokalizacja.

Obiekty zaprojektowane w Projekcie "Polimery Police" zlokalizowane będą na terenie istniejącego zakładu przemysłowego Grupy Azoty Police. Powstający kompleks petrochemiczny korzystać będzie z połączeń integrujących nowe instalacje z istniejącą już infrastrukturą Grupy Azoty, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie funkcjonującej infrastruktury zewnętrznej, w szczególności drogowej i kolejowej, dla celów przyszłego działania "Polimerów Police". Ponadto, istotnym znaczeniem dla ekonomiki Projektu „Polimery Police” jest – w ocenie przedstawicieli Grupy Azoty - dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez kanał Szczecin-Świnoujście. Gwarantuje on istotną przewagę logistyczną w dostępie do surowców z Rosji bądź z Morza Północnego, po atrakcyjnych cenach, statkami o ładowności do 22.000 dwt. Ponadto, ze względu na bliskość geograficzną rynków zbytu charakteryzujących się istotnym deficytem i niewielkimi mocami produkcyjnymi polipropylenu (Europa Środkowo-Wschodnia, Niemcy, Skandynawia), projekt uzyskać powinien znaczącą  przewagę w stosunku do konkurencji w regionie, w dostępie do bezpośrednich odbiorców polipropylenu.

Jak tłumaczą władze Grupy Azoty, ze względu na lokalizację planowanych Instalacji PDH i Instalacji PP, do kluczowych potencjalnych rynków docelowych Grupy Azoty Polyolefins zaliczone zostały Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje skandynawskie. Dlatego też strategia sprzedażowa zakłada prowadzenie bezpośredniej sprzedaży do średnich i dużych odbiorców ze wspomnianych kluczowych rynków docelowych. Z kolei ewentualna sprzedaż produktu do małych odbiorców oraz na oddalone rynki (transport morski bliskiego zasięgu), będzie obsługiwana głównie przez dystrybutorów oraz agentów.

Wyświetlono: 466

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej