Artykuły - Transport i logistyka

Logistyka sukcesu

19.05.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Logistyka sukcesu

Wyzwania pod kontrolą

Wskazywane przez firmy powody do zadowolenia nie oznaczają naturalnie, że branża nie identyfikuje stojących przed nią wyzwań i problemów.

– W ostatnich 10 latach obserwować można było dynamiczny wzrost branży transportowej, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach europejskich. Jednak zmiany na polskim rynku pracy oraz bariery administracyjno-prawne wprowadzane w wielu państwach UE spowodowały, że nasza przewaga, oparta jeszcze do niedawna na kosztach pracy, została zniwelowana. Wielu przewoźników zadaje sobie także pytania o to, jak nowe technologie wpłyną na budowanie przewagi konkurencyjnej. Możliwych scenariuszy rozwoju branży jest kilka, ale warto podkreślić, że bez współpracy z administracją publiczną utrzymanie dotychczasowej pozycji polskiego transportu drogowego nie będzie już dłużej możliwe. Wspólne wysiłki powinny być skupione na umożliwianiu dalszego wzrostu, poprawie warunków socjalnych pracowników oraz efektywnych działaniach ukierunkowanych na ochronę środowiska – komentuje Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

W przypadku branży transportowej na pewno dużym wyzwaniem jest aktualnie deficyt pracowników. Na rynku brakuje np. coraz więcej kierowców, co przekłada się na presję płacową i skłania firmy do szukania rozwiązań w tym zakresie.

– Jako DB Schenker rozpoczęliśmy w ubiegłym roku wdrażanie nadwozi wymiennych, które zwiększają efektywność czasową i kosztową. Robimy wszystko, aby ułatwiać klientom ich rozwój, odpowiadając na ich potrzeby i zapewniając najwyższą jakość usług – zapewnia Rafał Żurowski, menadżer w firmie DB Schenker.

Spółka ta – w odniesieniu do obsługi przemysłu chemicznego, w tym chemii budowlanej i chemii domowej – realizuje dostawy z ośrodków produkcji i magazynów centralnych do finalnych odbiorców oraz sieci handlowych i punktów budowlanych. Zajmuje się dystrybucją krajową i uzupełnianiem zapasów oraz półproduktów w transporcie międzynarodowym.

Inwestycje poprawiają jakość obsługi klientów

Aby utrzymać własną konkurencyjność niezbędne są oczywiście inwestycje, stale poprawiające jakość własnych usług i rozbudowujące posiadaną ofertę. Patrząc jedynie na ubiegły rok, można śmiało powiedzieć, że branżowi liderzy w tym zakresie nie próżnowali.

– W 2019 r. kontynuowaliśmy realizację ambitnych inwestycji w zakresie nabycia nowych jednostek, zarówno w ujęciu odtworzeniowym, tj. wymiany starszego sprzętu, jak i w ujęciu rozwojowym, co oznacza podwyższenie liczebności floty. W ciągu ostatnich dwóch – trzech lat zwiększyliśmy liczbę dysponowalnych jednostek o ponad 100 sztuk, do blisko 600 cystern, co czyni nas wiodącym podmiotem w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, oferującym przewozy drogowe paliw, płynnych chemikaliów, produktów spożywczych i mas bitumicznych. W 2020 r. zakładamy kontynuację programu inwestycyjnego, pozwalającego nam efektywnie odpowiadać na zapotrzebowanie klientów. Drugim równie ważnym i stale rozwijanym programem jest projekt Szkoły Kierowców w TPG, który pozwala nam innowacyjnie odpowiadać na deficyt kierowców zawodowych na rynku. Wiele uwagi skupiamy także na rozwoju technologii i innowacji w oferowanych usługach logistycznych. Najnowocześniejszy sprzęt IT, pozwalający efektywnie planować trasy, systemy nawigacyjne, czy monitoringi wideo, to tylko wybrane narzędzia pozwalające nam podnosić nie tylko komfort przewozów, ale też ich jakość i bezpieczeństwo – przybliża działalność własnej firmy Dariusz Cegielski, prezes Trans Polonia Group.

*tekst powstał przed wybuchem pandemii


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 2/2020 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 1320

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej