Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Logistyka elementem wpływającym na pozycję rynkową PKN Orlen

02.09.2020

PKN Orlen podkreśla wagę posiadanych przez siebie aktywów logistycznych, które skutecznie wspierają możliwości konkurowania płockiego koncernu na europejskim rynku rafineryjnym.

Infrastruktura logistyczna stanowi jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej Grupy Orlen. Wykorzystuje ona sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysternami samochodowymi. To transport rurociągowy jest podstawową formą przesyłu surowców i produktów w Grupie Orlen. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosi prawie 3,7 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,6 tys. km to rurociągi surowcowe). 

Na rynku polskim PKN Orlen do transportu produktów paliwowych korzysta z 958 km rurociągów: 620 km rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych oraz infrastruktury własnej o łącznej długości 338 km, składającej się z dwóch odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra o długości 19 km. Transport ropy naftowej odbywa się głównie poprzez sieć rurociągów należących do PERN o łącznej długości 887 km, a także rurociągiem własnym o długości 43 km łączącym miejscowości Góra i Żółwiniec (połączenie z rurociągiem PERN).

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw Grupa Orlen na terenie Polski wykorzystuje łącznie 27 obiektów: są to terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy Orlen oraz bazy podmiotów trzecich. Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosi ponad 2,7 mln m3

Z kolei w Czechach Grupa Orlen korzysta z 1 741 km rurociągów (1 100 km rurociągów produktowych firmy Čepro i 641 km rurociągów surowcowych firmy Mero) oraz z siedmiu baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora Čepro, trzech terminali własnych, a także siedmiu terminali zewnętrznych nienależących do Čepro. 

Na Litwie natomiast głównym składnikiem infrastruktury logistycznej jest rurociąg surowcowy o długości 91 km, łączący terminal w Butyndze z rafinerią w Możejkach. Zarówno terminal, jak i rurociąg są własnością Orlen Lietuva. 

Na rynku niemieckim Orlen wykorzystuje pojemności magazynowo-dystrybucyjne zlokalizowane w siedmiu bazach należących do podmiotów zewnętrznych. Dostawy produktów realizowane są głównie transportem samochodowym, a także koleją oraz poprzez barki.

Wyświetlono: 1051

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej