Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Liczne prace inżynieryjne w Grupie Azoty Police

19.10.2020

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police jest w tym roku w trakcie realizacji 45 zadań inwestycyjnych otwartych w latach poprzednich.

Najwcześniej zakończy się budowa instalacji do produkcji, magazynowania oraz załadunku technicznych roztworów mocznika. Pozwoli to na zagwarantowanie dostępności roztworu mocznika dla obecnych i przyszłych klientów firmy. Zwiększenie produkcji roztworu wpłynie także na wzrost przychodów spółki. Instalację przygotowano już do rozruchu. Budżet tego zadania wynosi 5,9 mln zł.

Na przyszły rok planowane jest wybudowanie nowego obiektu wraz z odstojnikiem szlamu i odpływem kanalizacyjnym do kwaśnych ścieków. Powstanie tzw. tacy ma na celu wyeliminowanie osiadania zarówno tacy, jak i fundamentów zbiorników pod wpływem ciężaru surowca, które skutkowało przechylaniem się zbiorników. Wykonano już fundamenty tacy wraz z odstojnikiem szlamu oraz częściowe chemoodporne zabezpieczenie tacy. Wykonano także kanalizację odpływową ze studniami. Dostarczono i zamontowano zbiorniki technologiczne kwasu siarkowego i fosforowego. Koszt zadania to 10,8 mln zł.

W toku jest wymiana wieży absorpcyjnej na nową w celu utrzymanie ciągłości pracy instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz unikniecie nieprzewidzianej awarii z możliwością wycieku kwasu siarkowego. Uzyskano już pozwolenie na budowę i rozpoczęto przebudowę kanalizacji. Trwa prefabrykacja wieży absorpcyjnej oraz rurociągów. Prace pochłoną 16,3 mln zł.

W 2022 r. nastąpić ma w Policach uniezależnienie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia w rzece Odrze oraz zwiększenie możliwości wytworzenia wód specjalnych na instalacjach. Taka modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania i demineralizacji wody pozwoli zabezpieczyć Grupę Azoty Police przed występowaniem podwyższonego zasolenia rzeki Odry i umożliwi wykorzystywanie jej wód, jako jedynego źródła zasilania instalacji produkcyjnych. Inwestycja umożliwi także zapewnienie dostaw wody zdemineralizowanej na potrzeby własne i instalacji Grupy Azoty Polyolefins. Rozpoczęto prace w komorach filtrów, cyrkulatorze oraz przygotowawcze pod zabudowę instalacji EDR. Budżet inwestycyjny to 108 mln zł.

Odbywają się też poszczególne mniejsze zadania związane z budową kompleksu „Polimery Police” Jednym z nich jest modernizacja stacji elektroenergetycznej dla potrzeb przyłączenia i zasilania instalacji odwodornienia propanu oraz produkcji polipropylenu. Modernizacja Systemu Energetycznego GPZ Police zapewni dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb „Polimerów Police”. Koniec tego zadania to rok 2022.

Wyświetlono: 273

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej