Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

LG Chem otrzyma 36 mln euro pomocy od rządu

11.02.2019

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc inwestycyjną rządu polskiego w wysokości 36 mln euro na rzecz koncernu LG Chem. Chodzi o budowę w Biskupicach Podgórnych na Dolnym Śląsku zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych.

Komisja Europejska stwierdziła, że pomoc inwestycyjna w kwocie 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE. Pomoc w ocenie KE przyczyni się do rozwoju województwa przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Cała inwestycja LG Chem w budowę nowego zakładu produkującego baterie litowo-jonowe warta jest 325 mln euro.

Baterie litowo-jonowe stosowane są w autach elektrycznych. Nowy zakład ma dostarczać baterie do ponad 80 tys. pojazdów elektrycznych rocznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dzięki temu projektowi powstanie ponad 700 bezpośrednich miejsc pracy.

Komisja oceniła środek pomocy zgodnie z tzw. Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, umożliwiającymi państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku.

Komisja uznała, że bez finansowania publicznego nie byłaby możliwa realizacja tego projektu ani w Polsce ani w innym państwie UE. Jednocześnie uznała, że pomoc ogranicza się do niezbędnego minimum, aby uruchomić inwestycję w Polsce, a nie poza UE.

Środek pomocy musi spełniać warunki zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Oznacza to, że pomoc musi faktycznie mieć „efekt zachęty”, a więc musi skutecznie zachęcać beneficjenta do zainwestowania w konkretny region. Ponadto pomoc musi stanowić niezbędne minimum, aby przyciągnąć inwestycje w regionie w niekorzystnym położeniu. Jednocześnie pomoc nie może przynosić nadmiernych negatywnych skutków, np. stwarzać nadwyżki mocy produkcyjnych na kurczącym się rynku. Jednocześnie pomoc nie może prowadzić do zamknięcia inwestycji w innym regionie UE, w którym poziom rozwoju gospodarczego jest taki sam lub niższy w porównaniu z rozwojem gospodarczym w regionie, w którym realizowana jest inwestycja objęta pomocą.

Wyświetlono: 370

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej