Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Lanxess zapowiada skokową redukcję emisji CO2

19.11.2019
Lanxess zapowiada skokową redukcję emisji CO2

Do 2040 r. Lanxess chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Pierwsze duże projekty mające na celu obniżenie emisji CO2e są już w toku i odbywają się w Belgii i Indiach.

Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, postawił przed sobą ambitny cel ochrony klimatu. Do 2040 r. Grupa zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną i wyeliminować emisje gazów cieplarnianych, sięgające obecnie 3,2 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). Do 2030 r. zamierza zmniejszyć emisje o 50%. w porównaniu z obecnym poziomem, do około 1,6 mln ton CO2e.

– Zgodnie z porozumieniem paryskim społeczność międzynarodowa postanowiła ograniczyć globalne ocieplenie do mniej niż 2 st. C. Wymaga to ogromnego wysiłku wszystkich zainteresowanych stron. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r., dzięki czemu wypełnimy nasz obowiązek jako globalnego producenta specjalistycznych środków chemicznych. Jednocześnie będziemy jeszcze bardziej zrównoważonym partnerem dla naszych klientów w przyszłości. Dla nas ochrona klimatu jest uzasadniona z biznesowego punktu widzenia – powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxessa.

Aby do 2040 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, Lanxess przyjmuje trojakie podejście.

Po pierwsze, nastąpi rozpoczęcie realizacji dużych projektów w celu ochrony klimatu.

W ciągu najbliższych kilku lat firma wdroży specjalne projekty mające na celu znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Na przykład w Antwerpii buduje już instalację do rozkładu podtlenku azotu. Nowy zakład rozpocznie działalność w 2020 r. i zmniejszy roczną emisję gazów cieplarnianych o blisko 150 tys. ton CO2e. Po drugiej rozbudowie w 2023 r. emisje CO2e spadną o kolejne 300 tys. ton.

Lanxess będzie ponadto zaopatrywał swoje zakłady zlokalizowane w Indiach w energię pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych. Grupa znacznie zwiększy dostawy biomasy i energii słonecznej w tym kraju, a w przyszłości nie będzie już wykorzystywać węgla i gazu. Pozwoli to na redukcję emisji CO2e o kolejne 150 tys. ton, począwszy od 2024 r. Dzięki tym i innym projektom Lanxess zmniejszy do 2025 r. emisję CO2e ogółem o 800 tys. ton, inwestując w ten proces do 100 mln euro.

Po drugie nastąpić ma oddzielenie emisji od wzrostu.

- Jesteśmy na kursie wzrostowym. Jednak pomimo rosnącej produkcji emisja gazów cieplarnianych w poszczególnych jednostkach biznesowych będzie się zmniejszać. Oprócz efektywności technologicznej pewną rolę odgrywają zmiany w instrumentarium zarządzania, a wpływ koncernu na ślad węglowy staje się kryterium inwestycyjnym dla rozwoju organicznego i przejęć. Zapewni to jednostkom biznesowym, które uzyskują ponadprzeciętną redukcję emisji gazów cieplarnianych, bezpośrednią korzyść finansową. Obniżenie emisji CO2e zostanie ponadto wprowadzone jako kryterium oceny w systemie premiowym dla kadry kierowniczej – przekonują władze koncernu.

Po trzecie, celem jest wzmocnienie innowacji procesowych i technologicznych.

W tym kontekście w celu uzyskania neutralności klimatycznej do 2040 r. Lanxess dokona przeglądu wielu istniejących procesów produkcyjnych. Grupa będzie m.in. nadal ulepszać swoje zintegrowane struktury, np. w zakresie wymiany ciepła między zakładami i oczyszczania powietrza. Pozostałe procedury muszą najpierw zostać opracowane na skalę przemysłową. W związku z tym Grupa koncentruje swoje badania w większym stopniu na procesach neutralnych dla klimatu i innowacjach technologicznych.

Wyświetlono: 450

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej