Wiadomości - Przemysł gumowy ze świata

Lanxess podnosi prognozy na rok 2018

08.05.2018

W pierwszym kwartale roku sprzedaż globalna Lanxess wzrosła o niemal 7%, do 2,565 mld euro, w porównaniu z 2,401 mld euro osiągniętymi w roku ubiegłym.

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zanotował istotny, wynoszący 14% wzrost, do 375 mln euro, w porównaniu z 328 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Kluczową rolę w osiągnięciu tego pozytywnego wyniku odegrały przede wszystkim wpłaty od spółki Chemtura przejętej w 2017 roku. Swój pierwszy wkład wniosło również przedsiębiorstwo wytwarzające fosforowe środki chemiczne, przejęte od firmy Solvay w lutym 2018 r. Negatywny wpływ na wyniki EBITDA miały ujemne różnice kursowe. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o niemal jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając poziom 14,6%. Zysk netto zwiększył się w sposób istotny, o 23%, do 96 mln euro w porównaniu z 78 mln euro rok wcześniej.

– Lanxess pozostaje na stabilnej ścieżce. Dynamicznie wkroczyliśmy w nowy rok, ponownie podnosząc swoją rentowność. Dowodzi to, że nasze wysiłki na rzecz rozwoju spółki zaczynają przynosić coraz większe owoce – powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess.

Grupa podniosła swoje prognozy dla 2018 roku i obecnie spodziewa się, że wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 5% do 10% dla segmentów „Nowego Lanxess” (Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals oraz Engineering Materials). W ubiegłym roku porównywalny EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych ustalił się na poziomie ok. 925 mln euro. Podczas dorocznej konferencji prasowej, która odbyła się w marcu, prezes Zachert przewidywał jedynie niewielki wzrost dla całego roku. Segment Arlanxeo, wspólne przedsięwzięcie Lanxess i Saudi Aramco w dziedzinie kauczuków syntetycznych, nie został uwzględniony w prognozach dla 2018 roku i zostanie objęty oddzielnym sprawozdaniem, począwszy od drugiego kwartału.

Wyświetlono: 2973

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej