Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Lanxess na razie nie przegrywa z koronawirusem

19.05.2020

Tylko o 2% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. spadła w okresie styczeń – marzec 2020 r. wartość sprzedaży koncernu Lanxess – wyniosła 1,704 mld euro. Zysk netto w pierwszym kwartale sięgnął 63 mln euro, względem 87 mln euro w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Lanxess, pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych pandemią koronawirusa, zanotował dobre rezultaty w kwartale otwierającym ten rok. Przychody w nowym segmencie Consumer Protection oraz w segmencie Specialty Additives wzrosły, istotnie łagodząc skutki kryzysu spowodowanego pandemią. Pozytywny wpływ miały również wahania kursowe, w szczególności dolara amerykańskiego. Negatywnie na przychody oddziaływał natomiast dalszy spadek popytu przemysłu motoryzacyjnego spowodowany kryzysem, w szczególności w segmencie Engineering Materials. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgnęła 14,4%. Rok temu było to 15,7%.

– Do tej pory udało nam się utrzymać ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa w ryzach, głównie dzięki naszemu zrównoważonemu portfolio. Wiemy, że kryzys nie osiągnął jeszcze punktu kulminacyjnego. Czujemy się jednak dobrze przygotowani, ponieważ mamy stabilną pozycję i podjęliśmy szeroko zakrojone działania w zakresie zarządzania kryzysowego. Najważniejsze jest to, że nasi pracownicy są w większości zdrowi, a nasze zakłady pracują – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess.

W drugim i trzecim kwartale tego roku koncern spodziewa się nasilenia skutków pandemii. Na podstawie obecnie dostępnych informacji oczekuje, że w drugim kwartale EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnie wysokość od 200 mln euro do 250 mln euro. Dla całego 2020 roku wynieść ma 800 - 900 mln euro. Wcześniej koncern spodziewał się rocznego zysku w przedziale od 900 mln euro do 1 mld euro.

Zdolność koncernu do realizacji zamówień właściwie nie została dotychczas ograniczona. Największe zakłady produkcyjne pozostawały w ciągłej eksploatacji. Przejściowo zamknięto jedynie zakłady w Chinach, we Włoszech, w Indiach i Argentynie, w niektórych przypadkach ze względu na wymogi administracyjne.

Jednocześnie w kwietniu tego roku Lanxess ogłosił, że zawiesi do odwołania program wykupu akcji własnych. Zaoszczędzi również od 50 do 100 mln euro dzięki dyscyplinie kosztowej w roku i zmniejszy swój budżet inwestycyjny o około 50 mln euro poprzez odłożenie projektów.

W odpowiedzi na poważne wyzwania związane z kryzysem rada nadzorcza, zarząd i najwyższe kierownictwo Lanxess podjęły decyzję o odstąpieniu od części wynagrodzenia. Członkowie rady nadzorczej zrzekną się 20% swojego wynagrodzenia. W przypadku członków zarządu i kierownictwa wyższego szczebla redukcja dotyczy premii. Maksymalna stawka wypłaty dla członków zarządu wyniesie 50%, dla kierownictwa najwyższego szczebla zostanie obniżona maksymalnie o 25%.

Wyświetlono: 389

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej