Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Lanxess cieszy się z wyników za 2018 r.

28.03.2019
Lanxess cieszy się z wyników za 2018 r.

Sprzedaż koncernu Lanxess wzrosła w 2018 r. o 10,2% względem roku wcześniejszego i osiągnęła poziom 7,197 mld euro. Z kolei zysk netto wyniósł 431 mln euro i był istotnie wyższy niż w 2017 r., kiedy to osiągnął 87 mln euro. Przyczyną była poprawa wyniku operacyjnego w ujęciu rok do roku, a także sprzedaż 50% udziałów w jednostce Arlanxeo. Ponadto zysk netto za 2017 r. został pomniejszony o koszty jednorazowe.

– Pomimo coraz mniej korzystnej koniunktury gospodarczej spełniliśmy nasze obietnice. Osiągnęliśmy bardzo dobre postępy strategiczne i operacyjne. Lanxess koncentruje się teraz na specjalistycznych środkach chemicznych. Jesteśmy dziś bardziej rentowni, stabilni i konkurencyjni niż kiedykolwiek wcześniej – i to się opłaca – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu spółki Lanxess.

Do osiągnięcia dobrego wyniku operacyjnego przyczyniła się w szczególności działalność segmentów Advanced Intermediates, Specialty Additives i Engineering Materials, jak również integracja spółki Chemtura oraz działalności w branży dodatków zawierających fosfor przejętej od spółki Solvay.

W ostatnim dniu minionego roku Lanxess zakończył proces zbycia 50% swoich udziałów w spółce Arlanxeo, produkującej kauczuk. Sprzedaż nastąpiła na rzecz Saudi Aramco, czyli wcześniejszego partnera w przedsięwzięciu joint venture, jakim było Arlanxeo.

Lanxess i Saudi Aramco założyły Arlanxeo w 2016 r. Sprzedając swoje udziały Lanxess otrzymał 1,4 mld euro, z czego 200 mln euro wykorzystał już na dalsze finansowanie posiadanych przez siebie zobowiązań emerytalnych. Kolejne 200 mln euro przeznaczone jest na wykup akcji własnych.

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne osiągnięcia poszczególnych segmentów biznesowych niemieckiego koncernu, to wyniki segmentu Advanced Intermediates okazały się nadzwyczaj dobre i to pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku rolnym. Sprzedaż segmentu wyniosła 2,207 mld euro (wzrost o 11,7%). Wynik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych segmentu wzrósł o 7,2% do 359 mln euro.

W segmencie Specialty Additives zarówno sprzedaż, jak i zysk operacyjny uległy zwiększeniu po udanej integracji przedsiębiorstw Chemtura i Solvay. Sprzedaż wyniosła 1,98 mld euro (wzrost o 22,9%). Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 28,5% do 343 mln euro.

W segmencie Performance Chemicals sprzedaż i zysk operacyjny zmniejszyły się w porównaniu do 2017 r. ze względu na osłabienie rozwoju branż skórzanej i budowlanej. Sprzedaż spadła o 6,3% do kwoty 1,349 mld euro. EBITDA osiągnęła poziom 187 mln euro (-25,8%).

Z kolei w segmencie Engineering Materials zarówno sprzedaż, jak i zysk operacyjny wzrosły w oparciu o rentowną działalność w zakresie tworzyw sztucznych dla budownictwa lekkiego. Pozytywny wpływ na wynik miała również działalność w branży uretanów, przejęta w ramach zakupu spółki Chemtura. Sprzedaż w tym segmencie wyniosła 1,576 mld euro (wzrost o 15,4%). EBITDA wzrosła o 21,9% do 267 mln euro.

W porównaniu z rokiem poprzednim na wyniki wszystkich segmentów wpływ miały ujemne efekty kursowe, w szczególności słabszy kurs dolara amerykańskiego. 

Wyświetlono: 489

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej