Artykuły - Tworzywa sztuczne

Laboratoryjne badanie wyrobów z tworzyw sztucznych

08.11.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Laboratoryjne badanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Dwa główne obszary działalności laboratoriów chemicznych pracujących na rzecz przemysłu tworzyw sztucznych to badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zabawek.

Substancje stosowane w wyrobach z tworzyw sztucznych mają obowiązek spełniać wymagania w zakresie jakości technicznej i czystości, stosownie dla zamierzonego celu związanego z użytkowaniem tych artykułów. Podstawowe zasady badania bezpieczeństwa wyrobów z tworzyw sztucznych obejmują takie aspekty, jak badania ekspozycji populacji (zatwierdzony wykaz substancji, wykonane studia toksykologiczne, limity migracyjne dla poszczególnych substancji, migracja całkowita); zapewnienie jakości artykułów spożywczych (badania sensoryczne); poprawna praktyka produkcyjna (odbiór surowców, czystość środowiska, kontrole surowców, wyrobów, magazynowanie, oznaczenia); identyfikowalność.

Ocena jakości wyrobów

O codzienności swojej pracy opowiada Alicja Lisowska-Kęcik, kierownik laboratorium TÜV Rheinland Polska: – Głównym celem wykonywanych badań przez akredytowane laboratoria badawcze TÜV Rheinland jest potwierdzenie bezpieczeństwa, a także użyteczności badanych wyrobów. Badania prowadzone są w oparciu o program certyfikacji lub konkretną normę dotyczącą wyrobu. Wśród badanych przez laboratoria TÜV Rheinland wyrobów znajdują się m.in.

produkty wykonane z tworzyw sztucznych, np. zabawki, opakowania, materiały do kontaktu z żywnością, różne wyroby gospodarstwa domowego. Najważniejsze jest spełnienie wymagań prawnych, tj. zawartych w normach i dyrektywach. Do tego dochodzą nasze wewnętrzne wymagania, które są oparte na doświadczeniu i wiedzy wszystkich specjalistów TÜV Rheinland z danej dziedziny na całym świecie. Podczas wykonywania testów staramy się wejść w rolę użytkowników i wyobrazić sobie sytuacje potencjalnie niebezpieczne w czasie użytkowania wyrobów, w celu potwierdzenia ich bezpieczeństwa i wyeliminowania ewentualnych błędów konstrukcyjnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku produktów dla dzieci, takich jak zabawki, wózki czy meble, ale także produktów mających kontakt z żywnością. Ocena jakości wyrobów obejmuje weryfikację zgodności badanych wyrobów z różnymi wymaganiami branżowymi i prawnymi. Niejednokrotnie jest to niezwykle trudne, ponieważ normy to tylko wskazówki opisujące pewien ogólny schemat, a rzeczywistość i fantazja projektantów zazwyczaj bardzo odbiegają od tego schematu – tłumaczy kierownik laboratorium TÜV Rheinland Polska.

Wyzwania sektora

Z kolei Adam Fotek, ekspert ds. badań w firmie J.S. Hamilton Poland dzieli się przemyśleniami na temat tego, co stanowi największe wyzwanie i największą trudność, jeśli chodzi o pracę laboratoryjną, jaką jest badanie tworzyw sztucznych.

– Identyfikujemy dwa takie wyzwania. Pierwsze z nich to kwestia finansowa, która polega na tym, że krajowy rynek produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych jest bardzo rozdrobniony, firmy często są niewielkie, w związku z czym wiele podmiotów gospodarczych po prostu nie posiada wystarczających środków pieniężnych na wykonywanie badań w szerszym zakresie. Drugim wyzwaniem, z którym się mierzymy, jest niedostateczna wiedza merytoryczna w niektórych firmach w odniesieniu do wymagań prawnych dotyczących tematyki badawczej. Chodzi tutaj o nieposiadanie dokumentacji np. na temat surowców użytych w produkcji wyrobu. Te trudności w pozyskaniu od partnera takiej dokumentacji powodują przewlekłość procesów ofertowania badań. To mocno komplikuje naszą pracę. Bez dokumentacji część badań jesteśmy oczywiście w stanie zaprojektować samodzielnie, bo tu liczy się nasze doświadczenie. Ale jest wiele badań, gdzie nie da się ich wykonać bez dokumentów, gdyż sami już nie wymyślimy, co dokładnie trzeba analizować. Wtedy terminy bardzo się wydłużają, a wiadomym jest, że klienci chcą otrzymywać wyniki bardzo szybko. Dlatego w tym obszarze jest jeszcze wiele do poprawy, jeśli chodzi o nasz rynek – przekonuje Adam Fotek z J.S Hamilton Poland.

Laboratorium, w którym pracuje zajmuje się przede wszystkim badaniami chemicznymi tworzyw sztucznych i wyrobów z nich wykonanych, jak również wykonanych z gumy, silikonu, metalu i szkła oraz papieru.

Wyświetlono: 3101

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej