Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Kto kupi Zakłady Chemiczne Rudniki?

15.05.2013

Proces prywatyzacji Zakładów Chemicznych Rudniki wkracza w decydującą fazę. Do kolejnego etapu walki o zakup przedsiębiorstwa zakwalifikowanych zostało siedem firm. Jedna z dalszej rywalizacji już odpadła.

Ministerstwo Skarbu Państwa do kolejnej fazy procesu prywatyzacji Zakładów Chemicznych Rudniki zakwalifikowało takie firmy, jak ZCh Alwernia, Probud, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO, RE Alloys, Synthos oraz dwie czeskie spółki: CHS Resins i Tonaso Holding. Jedynym przedsiębiorstwem, które wcześniej zgłosiło chęć zakupu, ale nie przeszło weryfikacji była niemiecka firma Dr. Wöllner Holding. Skarb Państwa, będąc jedynym właścicielem ZCh Rudniki, oferuje 1 190 000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki.

ZCh Rrudniki funkcjonują w branży chemii nieorganicznej. Podstawowym przedmiotem ich działalności jest produkcja oraz sprzedaż krzemianów sodowych i potasowych. Firma produkuje szkliwo sodowe i potasowe, szkło wodne sodowe, potasowe, krzemiany sodowe suszone, napełniacz krzemionkowy, przemysłowe środki myjące, metakrzemian sodowy, spoiwa odlewnicze, zol kwasu krzemowego. Wyroby te mają szerokie zastosowanie w produkcji chemii gospodarczej, w przemyśle chemicznym, kauczukowym. Szkliwo sodowe i potasowe, szkła wodne sodowe, potasowe, krzemiany sodowe suszone odznaczają się wysoką jakością, natomiast pozostałe wyroby prezentują średni poziom europejski.

W zakresie produkowanych wyrobów Rudniki zajmują wiodącą pozycję na rynku krajowym i znaczącą na europejskim. Strategia ich dalszego rozwoju opiera się na umocnieniu pozycji na rynku międzynarodowym. W tej chwili spółka wykorzystuje 75-80% swoich możliwości wytwórczych. Posiada jednak rezerwy zdolności produkcyjnych, które są możliwe do uruchomienia w przypadku większego popytu. Aktualnie prywatyzowana firma sprzedaje swe wyroby ok. 300 odbiorcom krajowym i zagranicznym.

W 2011 r. przychody spółki osiągnęły 97,4 mln zł, natomiast wynik netto był ujemny i wyniósł minus 3,3 mln zł.

Wyświetlono: 2917

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej