Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Krakchemia: nierzetelności w księgach rachunkowych

23.01.2020

Decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie Krakchemia ma do zapłacenia 8,815 mln zł zaległych podatków wraz z odsetkami. Spółka kwestionuje ustalenia organu, nazywając je nieuzasadnionymi.

W protokole z badania ksiąg podatkowych Krakchemii za 2015 r., prowadzonego w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r., wynika że w trakcie postępowania kontrolnego księgi rachunkowe oraz ewidencje zakupów i sprzedaży prowadzone dla celów podatku od towarów i usług za 2015 r. okazały się nierzetelne.

Protokół wymienia faktury zakupowe spółki, z których podatek naliczony wynosił ok. 11,05 mln zł, a także faktury sprzedażowe spółki o wartości netto 43,48 mln zł objęte stawką 0% VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Faktury wymienione w protokole obejmują transakcje związane z obrotem granulatem tworzyw sztucznych z kilkoma kontrahentami Krakchemii.

Według ustaleń protokołu transakcje gospodarcze dokumentowane fakturami oraz dokumentami transportowymi wystawianymi przez poszczególnych uczestników obrotu nie prowadziły do rzeczywistego osiągnięcia celu gospodarczego przez Krakchemię, stanowiącego rację funkcjonowania poszczególnych uczestników obrotu.

Krakchemia zajmuje się dystrybucją m.in. tworzyw sztucznych.

Wyświetlono: 644

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej