Wiadomości - Przemysł gumowy ze świata

Koronawirus: przemysł oponiarski odczuwa wpływ pandemii

26.03.2020

Europejski przemysł oponiarski spodziewa się długotrwałych skutków pandemii i wzywa do wspierania gospodarki.

Wpływ globalnej pandemii COVID-19 na społeczeństwa i gospodarkę jest bezprecedensowy. W ostatnich kilkunastu dniach wiele firm członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) ogłosiło tymczasowe zamknięcie zakładów produkcyjnych w Europie. W ocenie ETRMA, konsekwencje będą poważne: odczują je  ośrodki badawczo-rozwojowe, obszary operacyjne i sieci detaliczne, mające kluczowe znaczenie dla przyszłości branży. 
Jak informuje organizacja branżowa, przemysł oponiarski podejmuje niezbędne środki w celu ochrony zdrowia pracowników i społeczności.

- Zawieszenie głównych działań operacyjnych przyniesie niewątpliwie poważne, długotrwałe skutki dla naszej branży. Jest to jedno z największych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanął nasz przemysł. Nie mamy jeszcze pewności, kiedy europejski przemysł oponiarski będzie mógł wznowić swoją działalność produkcyjną, a międzynarodowy łańcuch dostaw zostanie przywrócony – potwierdza Fazilet Cinaralp, sekretarz generalny ETRMA.

Ze względu na bezprecedensowy charakter tego kryzysu europejski przemysł oponiarski wzywa do podjęcia zdecydowanych i szybkich działań zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu wprowadzenia w życie polityki, która pozwoli złagodzić skutki tego kryzysu dla europejskich producentów opon. ETRMA wspiera konstruktywny dialog między przemysłem oponiarskim, instytucjami UE i rządami państw członkowskich w celu opracowania programów, które zapewnią wsparcie dla pracowników przemysłu oponiarskiego w czasie trwania pandemii wywołanej wirusem COVID-19 oraz które będą wspierały sprawne i pomyślne wznowienie działalności w tym ważnym dla całej gospodarki europejskiej sektorze, po zakończeniu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

- Opony są kluczowe nie tylko dla przepływu towarów i osób, ale także dla gospodarki europejskiej. W Europie zatrudniamy bezpośrednio około 370 tys. osób. Teraz konieczne jest określenie, w jaki sposób wspierać naszych pracowników i służyć sektorowi motoryzacyjnemu oraz naszym klientom, a także jak stymulować ożywienie w naszym sektorze, aby uniknąć trwałej utraty zdolności, potencjału badawczego i innowacji, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron w Europie – dodaje Fazilet Cinaralp.

Wyświetlono: 2337

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej