Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Koronawirus: jak wpływa to na biznes Grupy Azoty?

27.03.2020
Koronawirus: jak wpływa to na biznes Grupy Azoty?

Grupa Azoty oszacowała obecny wpływ pandemii koronawirusa na swoją działalność biznesową.

Do najważniejszych ryzyk związanych z obecną sytuacją Grupa Azoty zalicza zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie (w tym w szczególności do obszarów o wysokim ryzyku epidemicznym), spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych, szczególnie w kierunkach eksportowych, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami z tym związane. Już teraz pojawiają się problemy z dostępnością środków transportu dla towarów na eksport.

Po drugie Grupa Azoty wymienia potencjalne przejściowe zakłócenia w terminowości realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych.

Możliwe są też zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku potencjalnej zmniejszonej dostępności pracowników.

W Segmencie Nawozy Agro Grupa Azoty na razie nie odnotowuje ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej. Udział rynku eksportowego Grupy Azoty w segmencie nawozowym wynosi 35%.

W Segmencie Tworzyw Sztucznych pojawiają się pierwsze ograniczenia zamówień klientów z różnych branż. Największe spadki spodziewane są w branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów sektora automotive czasowe zatrzymania większości fabryk skutkować będą spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw.

W Segmencie Chemia zidentyfikowano już pierwsze przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi zarówno na ograniczenia produkcyjne kontrahentów, jak i ograniczenia transportowe. Na rynki szczególnie zagrożone w chwili obecnej pandemią kierowane jest ok. 1/4 łącznego wolumenu alkoholi oxo i plastyfikatorów z Grupy Azoty.

Jednocześnie firma otrzymała pierwsze informacje od kilku swoich odbiorców melaminy o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynie znacząco na wysokość sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r., niemniej dostrzegane zaczyna być ryzyko zmniejszania zapotrzebowania w kolejnych miesiącach.

Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających redukować ilość spalin (NOXy). Dystrybutorzy NOXy zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych. Zidentyfikowano również negatywny wpływ sytuacji na rynek pigmentów w Europie. Włochy, jako pierwszy kraj, zastosowały przepisy mówiące o całkowitym zamknięciu tych segmentów przemysłu, które nie są związane z bezpieczeństwem ludności. Sprzedaż bieli tytanowej na rynku włoskim jest w tej chwili niemożliwa. Istnieją uzasadnione obawy że podobne obostrzenia zostaną wprowadzone przez Francję i Niemcy. 

Brak jest za to jednoznacznych prognoz co do rynku chińskiego. Z jednej strony spodziewane są w Grupie Azoty ograniczenie, z drugiej dopuszczany jest możliwy wzrost popytu ze względu na ograniczenia podażowe z rynku chińskiego.

Wyświetlono: 638

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej