Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Koronawirus, czyli nie tylko pesymizm

23.03.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Koronawirus, czyli nie tylko pesymizm

Przemysł zastanawia się, w jaki sposób będzie wyglądał świat biznesowy po epidemii koronawirusa. Dominują pesymistyczne prognozy. Niejako na przekór temu, próbujemy przedstawić kilka argumentów, które być może pozwolą z optymizmem spojrzeć na przyszłość.

1. Jest całkiem prawdopodobne, że mamy do czynienia z końcem ładu powojennego i budową całkowicie nowego porządku, z zupełnie nową hierarchią. Jak w każdym porządku będą wygrani i przegrani. W takiej rzeczywistości Polska ma szansę dołączyć do liderów nowego ładu w Europie. Przede wszystkim dlatego, że wiele wskazuje na to, że szczęśliwie unikniemy dramatycznego losu społeczeństw Południa kontynentu, czyli Włoch, Hiszpanii. Sytuacja Francji jest wciąż jeszcze niepewna. Choć wciąż za szybko na generalne oceny, to jednak można nieśmiało zakładać, że to nie my wyjdziemy z tego szoku najbardziej pobici.

2. Podstawy polskiej gospodarki są stabilne, a obecny kryzys, chociaż zmieni hierarchię, to nie będzie przypominał tego, co spotkało kontynent po wojnie. Nie ma żadnych zniszczeń materialnych, żadnych statystycznie istotnych strat ludnościowych, nie zostaną zakwestionowane prawa rynkowe. Po ustaniu globalnej kwarantanny wciąż będzie istniał silny popyt. Ten kto szybciej uruchomi moce podażowe, ten będzie w uprzywilejowanej sytuacji. Dla nas bardzo ważne będzie utrzymanie zamówień z Niemiec, a to z kolei będzie uwarunkowane rozwojem sytuacji w tym kraju. Nie jesteśmy też krajem gospodarczo uzależnionym od turystyki, jak ma to miejsce we Włoszech czy w Hiszpanii.

3. W obecnej epidemii problemem gospodarczym jest to, iż pozrywane zostały dotychczasowe sieci powiązań. Kluczowa będzie zatem kwestia szybkiego zastąpienia ich, a to będzie się wiązać ze sprawną logistyką. Jeszcze przed koronawirusem polska branża transportowa była jedną z najsilniejszych na kontynencie. Rozmawialiśmy z przedstawicielami sektora transportowego. W tej chwili nastawienie jest raczej pozytywne. „Widzimy szansę. Łańcuchy dostaw zmieniają się z globalnych na regionalne. Nasz sektor może na tym skorzystać. Już teraz zyskujemy z powodu tańszego o ok. 25% paliwa i wyższego kursu euro. Jeśli tylko Polska szybciej wróci do pracy niż inni, to u nas będzie się szukać dostawców, którzy będą w stanie bardzo szybko dostarczyć dobry towar w wysokim wolumenie" - mówią przedstawiciele branży.

4. Dla przyszłości gospodarczej znaczenie będzie miała kondycja psychiczna społeczeństw. Wydaje się, że zbiorowa tożsamość Polaków pozwala nam łatwiej przeżywać obecny czas niż jest to i jeszcze długo będzie udziałem społeczeństw zachodnich, które przez ostatnie dekady przyzwyczaiły się do życia wolnego od zagrożeń. W Polsce wspólna pamięć o wszelkiego rodzaju kryzysach i traumach wciąż jest jednym z elementów narodowej samoidentyfikacji.

5. Na tym etapie trzeba przyjmować trzeźwe założenie, że wszelkie prognozy gospodarcze, często bardzo katastroficzne, którymi zasilają nas rozmaici eksperci, są w istocie niewiele warte. Ekonomiści nawet w spokojnych czasach mają duże problemy z prognozowaniem, a teraz danych do analiz jest jeszcze mniej. Czarny scenariusz jest zapewne możliwy, tak samo jak każdy inny, ale powtórzmy: pandemia nie zawiesiła najważniejszych czynników kształtujących ekonomię: czyli popytu na towary, rynku korzystającego z tych towarów oraz podaży.

6. Czynnikiem amortyzującym wystąpienie zagrożeń na pewno będzie rządowa tarcza antykryzysowa, w tym reforma polityki fiskalnej, wsparta odpowiednimi działaniami po stronie polityki pieniężnej. Ma to doprowadzić do skrócenie okresu spowolnienia gospodarczego w Polsce. Nie bez znaczenie jest także posiadanie własnej waluty, co w chwilach kryzysów ekonomicznych stanowi zawsze przewagę.

7. Na koniec powinno się pamiętać o jednym: jeszcze miesiąc temu wieszczono gospodarczą katastrofę Chin. Dzisiaj to Chiny są zdecydowanym liderem w walce o światowy prymat po erze koronawirusa, bo to w Chinach sytuacja wraca do normalności najszybciej. Ten, kto szybciej wystartuje (ograniczy epidemię i społeczny szok z nią związany), ten zajmie wiodącą rolę w Nowym Początku.

Wyświetlono: 422

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej