Artykuły - Przemysł detergentowy

Konsumencka ocena ergonomii opakowań płynów do mycia naczyń

12.03.2020
Autor: Agnieszka Cholewa-Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Opakowalnictwa Towarów
Konsumencka ocena ergonomii opakowań płynów do mycia naczyń

Współczesne opakowanie to jedno z najskuteczniejszych stymulatorów decyzji zakupowych.

Poprzez oryginalność m.in. formy konstrukcyjnej, kształtu oraz warstwy wizualnej może skutecznie oddziaływać na potencjalnego odbiorcę. Opakowanie jest swego rodzaju wizytówką produktu. Zadaniem opakowania jest działanie na psychikę kupującego w ten sposób, by zmusić go do świadomego lub podświadomego wyboru produktu spośród innych oferowanych przez konkurencję. Opinia konsumenta o opakowaniu staje się w jego świadomości opinią o produkcie, stąd tak silny nacisk producentów na wprowadzanie innowacji w opakowaniach, które odzwierciedlają się także w ich ergonomii.

Celem artykułu jest analiza konsumenckiej oceny ergonomii opakowań na przykładzie płynów do mycia naczyń.

Istota ergonomii wyrobów, w tym opakowań

Współczesna ergonomia związana jest z różnorodnymi przejawami działalności ludzkiej, wspomaganymi środkami technicznymi. W tym kontekście ergonomia zbliża się do problematyki prakseologii, czyli nauki o sprawnym działaniu, lecz w przeciwieństwie do niej operuje sprecyzowanym systemem wartości humanocentrycznych. Takie ujęcie współczesnej problematyki ergonomicznej jest wynikiem wieloletnich dyskusji prowadzonych w kręgach specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się różnymi aspektami współdziałania ludzi i środków technicznych (Franus 1992). W ergonomii dominuje troska o różnorodne potrzeby i możliwości rozwojowe człowieka. Troska ta wyraża się przede wszystkim w dążeniu do dostosowania świata materialnego do potrzeb i ograniczeń fizycznych oraz psychicznych człowieka w celu usunięcia zagrożeń zdrowia i życia. Misją ergonomii jest ich rozpoznanie i znalezienie odpowiedniego rozwiązania (Muszyński 2016).

Wyświetlono: 2433

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej