Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Konkurs: Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne”

01.08.2019
Konkurs: Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne”

Jesienią ruszy nabór zgłoszeń do konkursu  4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2019 r.

Konkurs, nad którym nadzór sprawuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, adresowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym minimum jednego przedsiębiorstwa i minimum jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Zakres tematyczny obejmuje prace odnoszące się do tworzyw sztucznych. Środki będą przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania z obszaru tworzyw sztucznych możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nabór wniosków potrwa od 2 września 2019 r. do 15 listopada br.

Budżet konkursu to 180 mln zł, w tym 36 mln zł na projekty realizowane w województwie mazowieckim; zaś 144 mln zł na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.

Konkurs obejmuje trzy obszary badawcze: wytwarzanie podstawowego surowca do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych; modyfikowanie własności tworzyw i wytwarzanie produktów końcowych; zbiórka, segregacja, utylizacja i recykling zużytych odpadów, w tym projektowanie pod recykling.

Jeśli chodzi o pierwszy obszar tematyczny, to w grę wchodzi m.in. opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych służących poprawie jakości wyrobów z tworzyw oraz poszerzeniu zakresu ich funkcjonalności (materiały inteligentne, polimery z pamięcią kształtu, samoregenerujące się materiały, systemy cząsteczkowe i cząstkowe o zróżnicowanych własnościach fizykochemicznych w ramach jednej struktury). Zachęca się także do opracowania nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych użytecznych w nowoczesnej elektronice organicznej, służących poprawie stabilności i wydajności produktów (systemy przewodzenia i magazynowania energii, sensory organiczne, OLEDy, elastyczne chipy elektroniczne, ogniwa słoneczne i inne).

Gdy mowa o drugim obszarze tematycznym, to postulowane jest np. opracowanie technologii i optymalizacja procesów wytwarzania innowacyjnych opakowań wydłużających żywotność produktów spożywczych i umożliwiających poprawę ich własności i funkcjonalności (w zakresie lepszej recyklowalności, łatwiejszego lub wielokrotnego otwierania). Celem jest ponadto rozwijanie rozwiązań materiałowych zwiększających funkcjonalność technologii druku 3D i możliwość aplikacji tej technologii (np. tworzywa bioresorbowalne i biodegradowalne dla medycyny).

Z kolei trzeci obszar badań zakłada np. opracowanie technologii wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań, (np. przez uproszczenie struktury wyrobów, zmniejszenie liczby składników i polimerów), tak aby nadawały się do łatwiejszego ponownego użycia i/lub do recyklingu. Postulowane jest też opracowanie technologii umożliwiających swobodną biodegradację tworzyw pod wpływem czynników zewnętrznych w przypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska naturalnego.

Wyświetlono: 928

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej