Wiadomości - Przemysł kosmetyczny ze świata

Koniec formaldehydu w produktach kosmetycznych

12.06.2019

12 czerwca br. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie odnosi się do substancji, które zostały sklasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 na dzień 1 grudnia 2018 r., kiedy to weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776. Rozporządzenie wprowadza w życie zakaz stosowania w produktach kosmetycznych formaldehydu oraz m. in. takich substancji, jak:

 • Quaternium-15
 • Chloroacetamide
 • Cyclotetrasiloxane (D4)
 • Dichloromethane
 • Acetaldehyde
 • Boric Acid
 • MEA-Borate
 • MIPA-Borate
 • Zinc Borate
 • Sodium Borate
 • Disodium Tetraborate, anhydrous
 • Tetraboron Disodium Heptaoxide, hydrate
 • Orthoboric acid, sodium salt
 • Sodium Perborate
 • Ethylhexyl Ethylhexanoate
 • 4-t-Butylbenzoic Acid
 • Styrene
 • Methylene Glycol
 • Imidazole
 • Methylthiophenyl Morpholino Isobutanone
 • Chlorophene
 • 2-Benzyl-4-Chlorophenol

Ponadto istotne zmiany w załączniku V objęły kilka kwestii.

Pojawiło się nowe brzmienie w preambule pkt 2: - „Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »zawiera formaldehyd«, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%".

Dla substancji Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) ograniczono maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia do 0,1% z zastrzeżeniem „Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie".

Wyświetlono: 2991

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej