Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Kolejny krok na drodze do realizacji projektu "Polimery Police"

13.11.2017

Projekt „Polimery Police" uzyskał wszystkie zgody korporacyjne na poziomie Grupy Azoty, w tym zgodę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PDH Polska. To oznacza, że nie ma przeszkód, aby przejść do kolejnego etapu realizacji projektu. Będzie nim podpisanie umowy na zakup licencji na polipropylen.

- Zakładamy, że jeszcze w grudniu tego roku podpiszemy taką umowę. Projekt ma strategiczne znaczenie dla całej Grupy. Pozwoli na poszerzenie działalności pozanawozowej, dywersyfikację przychodów, dodatkowe zyski. Spowoduje też nie tylko poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu – mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

W PDH Polska trwa proces związany z wyłonieniem licencjodawcy technologii do produkcji polipropylenu oraz przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz" za cenę ryczałtową. Spółka posiada już licencję na technologię Oleflex do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu. Polimery Police to kompleks produkcyjny mający się składać z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturę pomocniczą i logistyczną.

Budowa instalacji w Policach ma ruszyć w 2019 r. Koniec jest przewidziany na 2022 r.

Wyświetlono: 542

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej