Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Kolejne postępy na drodze realizacji projektu „Polimery Police”

15.04.2019

Zarząd PDH Polska, spółki celowej Grupy Azoty Police i Grupa Azoty S.A, podpisał listy intencyjne z koncernami Hyundai Engineering oraz KIND w zakresie zainwestowania łącznej kwoty 130 mln dolarów w realizację projektu „Polimery Police”.

Na mocy podpisanych listów intencyjnych koncern Hyundai zobowiązał się do potencjalnego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska do kwoty 80 mln dolarów, z kolei Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) do kwoty 50 mln dolarów. Teraz strony przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji, a rozmowy mają trwać nie dłużej niż sześć miesięcy.

- Wypracowane porozumienie z tak istotnymi partnerami w zakresie inwestycji do 130 mln dolarów to ważny krok w realizacji projektu „Polimery Police”. Stanowi on czytelne potwierdzenie atrakcyjności zarówno inwestycyjnej, jak i operacyjnej projektu „Polimery Police”. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Rozmawiamy również z innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi projektem i tu także jesteśmy dobrej myśli – mówi Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty S.A.

Spółka wskazuje, że list Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai inwestycji i  będzie informowała o wynikach prowadzonych negocjacji. Realizacja ewentualnej inwestycji uzależniona jest m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP. Jednocześnie spółka wskazuje, iż nie podjęła jeszcze decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”.

– Projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem – poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, w drugim półroczu planujemy podpisanie umów kredytowych, a w pierwszym kwartale 2020 r. rozpoczęcie prac budowlanych. Wierzymy, że projekt „Polimery Police” będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju Grupy Azoty, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych – dodaje Wojciech Wardacki.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Spółka zakłada, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15% obecnie. Pozwoli to na ograniczenie sezonowych wahań popytu na produkty spółki oraz całej Grupy Azoty.

W wyniku realizacji projektu „Polimery Police” powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja istotnie poprawi pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych, która dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie oraz największych producentów w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Tym samym realizacja projektu może mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Pozwoliłaby istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocniłaby niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Celem projektu „Polimery Police” jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo - magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.
 

Wyświetlono: 483

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej