Wiadomości

Kolejne inwestycje w Policach

15.12.2010

Zgoda na inwestycje o łącznej wartości ponad 30 mln zł oraz pozytywna decyzja w sprawie optymalizacji kapitałów w Grupie Police to decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZCh „Police” SA, które odbyło się 14 grudnia br.

W planie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie decyzji w trzech sprawach. Pierwszą z nich było wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości ponad 14 mln zł. z przeznaczeniem na budowę instalacji służącej do neutralizacji siarczanu żelaza II. Nowa instalacja umożliwi gospodarcze wykorzystanie nowego produktu finalnego (Monohydrat). Planowane środki na realizację tego zadania to kwota ponad 14 mln zł, z czego 12 mln zł zostanie poniesione w roku 2012. Inwestycja ta uzyskała także dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 mln zł. ze względu na uzasadnione merytorycznie zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego. Łączne koszty związane z zagospodarowaniem tego produktu ubocznego przyniosą Spółce roczne oszczędności w wysokości około 3,7 mln zł. Spółka szacuje, że z powodzeniem ulokuje na rynku ponad 18 tys. ton produktu rocznie, co spowoduje osiągnięcie dodatkowego zysku na poziomie 3,6 mln zł rocznie (od 2014 r.) Planowany termin zakończenia tego projektu to grudzień 2013 r.
Kolejna pozytywna decyzja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy związana jest z udzieleniem zgody na wydatkowanie 15 mln złotych na inwestycję odtworzeniową w Węźle Syntezy na instalacji mocznika. Celem tej inwestycji jest zamiana znacznie wyeksploatowanego urządzenia na nowe, co podniesie efektywność procesu produkcji mocznika. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2012 r.
Inwestycje, o których rozpoczęciu zdecydowało Walne są zapisane w Planie Restrukturyzacji ZCh „Police” SA. Plan zakłada również działania mające na celu poprawę sytuacji Spółki w innych obszarach, m.in. restrukturyzację majątku, finansów i zatrudnienia oraz poprawę efektywności w obszarach produkcji i handlu.
WZA podjęło także uchwałę w sprawie optymalizacji kapitałów w Grupie Police. Wyraziło zgodę na zbycie 25,3 % udziałów w Spółce zależnej „Transtech”.

Wyświetlono: 1099

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej