Wiadomości

Kolejna inwestycja w podstrefie Puławy

12.03.2011

Sukcesem zakończyły się starania Zakładów Azotowych „Puławy” SA w sprawie ulokowania inwestycji „Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu” w specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Puławy. Stosowne pozwolenie zostało wydane przez Zarząd Strefy 7 marca 2011 r. To już trzecia inwestycja „Puław” w ramach podstrefy i czwarta, jaka została tu zlokalizowana.

Nowa inwestycja będzie polegać na wybudowaniu instalacji do produkcji nawozów stałych PUGRAN® S w wymiarze 160 tys. ton/rok oraz kompleksu logistyczno-dystrybucyjnego. Rada Ministrów wydała wcześniej rozporządzenie rozszerzające w tym celu podstrefę o ok. 3,5 ha. W ramach tej inwestycji przewiduje się utworzenie 35 nowych miejsc pracy. Inwestycja ma być zakończona do końca czerwca 2013 r.
- Puławska część SSE „Starachowice” żyje. Revamping mocznika to nakłady rzędu 240 mln zł, nowe inwestycje nawozowe PULASKA i PULGRAN mają budżet na poziomie 170 mln. zł. Zatrudnienie w ramach puławskiej podstrefy wzrośnie dzięki tym trzem inwestycjom o 85 osób – zauważa z satysfakcją prezes zarządu „Puław”, Paweł Jarczewski
Zakłady Azotowe „Puławy” SA wiosną 2008 roku uruchomiły międzynarodowy projekt badawczy – tzw. „Mega Projekt” - w zakresie wykorzystania nowych nawozów z dodatkiem siarki na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Czech i Niemiec. Efektem tych prac będzie budowa Nowego Kompleksu Nawozowego, w ramach którego produkowane będą nowe nawozy: płynna PULASKA (190 tys. ton/rok) i stały PULGRAN. Przy uzyskaniu pozwolenia na lokowanie inwestycji z tzw. Nowego Kompleksu Nawozowego w obrębie SSE „Starachowice” - podstrefa „Puławy”, istotnym elementem było wykazanie innowacyjności nowej produkcji, w czym Spółkę wspierały puławskie instytuty naukowe: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Nawozów Sztucznych.
Pierwszą inwestycją, która ruszyła na terenie puławskiej podstrefy SSE „Starachowice” była budowa instalacji do separacji powietrza. Nowa tlenownia wybudowana została z Air Liquide Polska Sp. z o.o. w formule „over the fence”.
Na koniec grudnia 2010 r. nakłady poniesione na inwestycje strefowe w Puławach wyniosły już 341,2 mln zł.

Wyświetlono: 1758

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej