Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Kolej może być sprawdzonym partnerem przemysłu chemicznego

28.05.2020
Kolej może być sprawdzonym partnerem przemysłu chemicznego

Rozmawiamy z Katarzyną Marciniak, rzecznik prasową DB Cargo Polska o związkach miedzy branża kolejową a przemysłem chemicznym.

Czego potrzebuje Polska, by transport kolejowy stał się u nas priorytetem, jeśli chodzi o przewóz ładunków?

Katarzyna Marciniak, Rzecznik Prasowy DB Cargo Polska: Aby kolej stała się pierwszym wyborem w transporcie ładunków, należy spełnić trzy czynniki, które ze sobą korelują. Pierwszy, to dalsze wyrównywanie konkurencyjności pomiędzy transportem kolejowym a drogowym, czyli m.in. obciążeń finansowych oraz regulacji prawnych dotyczących obu gałęzi transportu. Kolej nadal ponosi znacznie większe koszty stałe niż ma to miejsce w przypadku transportu drogowego. Drugi czynnik to dalsza modernizacja sieci kolejowej z naciskiem na budowę nowej infrastruktury, pozwalającej oddzielić ruch towarowy od pasażerskiego. Trzeci czynnik to budowa sieci nowoczesnych terminali, udrożnienie połączeń z tymi już istniejącymi (porty) oraz zwiększenie przepustowości kolejowych przejść granicznych – przede wszystkim na wschodniej granicy.

Centralne położenie Polski na mapie Europy sprawia, że ma szansę stać się ona hubem, z którego będą rozchodziły się nitki transportowe na całą Europę Środkową i Wschodnią. Czego potrzebujemy, by dobrze tę szansę wykorzystać?

Jak wskazują statystyki za ostatnie lata, wolumen towarów i półproduktów przewożonych pomiędzy Europą a krajami azjatyckimi, w obu kierunkach, systematycznie rośnie. Te strumienie to ogromna szansa dla Polski. Nasz kraj pod względem położenia geograficznego jest główną bramą prowadzącą do i z rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia tak ważne są huby logistyczne, które mogą być domeną Polski. I to nie tylko na osi Wschód – Zachód, ale również w korytarzu Północ – Południe, czyli mowa tu o portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Jakie znaczenie ma kolej w procesie prowadzącym do tego, by Polska faktycznie stawała się takim hubem?

W pierwszej kolejności należałoby przyspieszyć działania i skupić się na skokowym zwiększeniu przepustowości kolejowych przejść granicznych, wybudowaniu sieci nowoczesnych terminali i usprawnieniu połączeń kolejowych z polskimi portami morskimi. Są to warunki konieczne do tego, by Polska stała się wiodącym węzłem transportowym, a gospodarka i obywatele z pewnością na tym istotnie skorzystają.

DB Cargo Polska zajmuje się przewozem ładunków chemicznych. Na czym polega obsługa tego przemysłu w wykonaniu Państwa firmy?

DB Cargo Spedkol, jedna z naszych spółek w Polsce, specjalizuje się w przewozach chemii ciężkiej, szczególnie dla klientów mających dodatkowe wymagania, co do jakości oferowanej usługi. Wieloletnie doświadczenie i zdywersyfikowany zakres usług pozwalają nam oferować pełną obsługę typową dla operatora logistycznego. Możliwość zaoferowania przewozów w składach całopociągowych, sieć przewozów pojedynczych wagonów, usługi przeładunkowe, dostęp do rynków wschodnich za pośrednictwem linii LHS, posiadana flota specjalistycznych cystern kolejowych dają nam przewagę nad usługami przewoźników i spedytorów.

Jak istotna z punktu widzenia Państwa firmy jest działalność w Polsce? Jakie korzyści osiąga spółka ze wzmacniania swojej pozycji na polskim rynku?

Polska to kluczowy rynek. Geograficzne położenie Polski na osiach transportowych Wschód – Zachód, Północ – Południe czyni z niej bramę, przez którą przechodzą ważne strumienie transportowe. Doskonałym przykładem naszego zaangażowania w polski rynek jest rozwijany od 10 lat unikatowy produkt w postaci sieci pociągów liniowych. Dziś w ramach trzech pociągów liniowych: Silesia, Mazovia, Moravia oferujemy połączenia pomiędzy Śląskiem, przemysłowymi regionami centralnej i północnej Polski a Europą Zachodnią przez Niemcy i Europą Południową przez Czechy. Wszystkie trzy pociągi łączy ze sobą para pociągów kursujących co tydzień między Poznaniem.

Jest to rozwiązanie gwarantujące skrócenie czasu obrotu wagonów, dające pełną obsługę spedycyjną, możliwość przewozu towarów z i na Wschód, przy wykorzystaniu terminalu w Sławkowie oraz szybkie połączenie z największą kolejową siecią towarową w Europie.

Gdy chodzi o transport realizowany na potrzeby przemysłu chemicznego, to bezpieczeństwo jest kwestią fundamentalną. Jak ta rzecz jest osiągana w przypadku transportu kolejowego? Jaki są Państwa doświadczenia i kompetencje z tym związane?

Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych – RID/ADR. Dodatkowo współpracujemy z firmami zewnętrznymi, będącymi wysokiej klasy ekspertami w tym obszarze. Spółka wstąpiła także do grona sygnatariuszy Deklaracji Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa. W firmie funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem SMS i utrzymania MMS oraz certyfikaty podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych ECM oraz ISO.

Doskonalimy procedury bezpieczeństwa poprzez organizowanie Dni Bezpieczeństwa i Zdrowia, w których udział biorą nasi pracownicy, klienci oraz służby ratownicze. Ogromną wagę przykładamy do podnoszenia świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa. Organizujemy szkolenia, w których dużą wagę przykładamy do części praktycznej. Z naszej inicjatywy odbywają się spotkania szkoleniowe dla służb ratowniczych, prezentujące praktyczne aspekty postępowania w przypadkach pojawienia się zagrożenia, związanego z działalnością naszej spółki. Regularnie aktualizujemy i testujemy plany zapewnienia bezpieczeństwa.

Wyświetlono: 447

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej