Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Kluczowe unijne inicjatywy dla sektora chemicznego

16.01.2018

Międzynarodowa kancelaria prawna Squire Patton Boggs wyszczególniła najważniejsze inicjatywy ustawodawcze podjęte na forum Unii Europejskiej, które wpłyną na przyszłość przemysłu chemicznego na naszym kontynencie.

Wyliczenie Squire Patton Boggs obejmuje siedem aktów prawnych, których ewentualne przyjęcie znacząco determinować będzie przyszłe warunki działania w branży chemicznej i jej konkurencyjność.

Po pierwsze, w ocenie SPB, jest to pakiet legislacyjny dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (jego przyjęcie przewidziane jest na 2018 r.). Zawiera on propozycje zmian ośmiu aktów prawnych, m.in. w sprawie odpadów; w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; w sprawie składowania odpadów; w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji; w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po drugie SPG za ważne uważa prace nad nowym rozporządzeniem odnoszącym się do nawozów (jego przyjęcie przewidziane jest na drugi kwartał 2018 r.). Projekt zakłada przejście z fosforanów na surowce organiczne i/lub oparte na odpadach; harmonizację limitów metali ciężkich dla kadmu, chromu, rtęci, niklu, ołowiu, arsenu; a także opcjonalnie oznakowanie CE.

Na szczególną uwagę zasługuje również tzw. Strategia dla tworzyw sztucznych (przyjęcie przewidziane na pierwszy kwartał 2018 r.). Może ona przynieść potencjalne ograniczenia / przepisy dotyczące produktów jednorazowego użytku, produktów biodegradowalnych i mikroplastików w oparciu o zagadnienia dotyczące odpadów i gospodarki obiegowej.

Trwa także opracowanie analiz prowadzących do zaproponowania rozwiązań na styku prawodawstwa dotyczącego chemikaliów, produktów i odpadów (przewidziane na pierwszy kwartał 2018 r.). Nastąpić mogą potencjalne małe, ale znaczące zmiany w obowiązującym prawie i polityce regulacyjnej.

Pewne zmiany mogą też objąć substancje chemiczne. W tym względzie kontynuowany będzie proces regulacyjny w ramach rozporządzenia REACH.

Wreszcie wdrażana jest również  unijna strategia dla środowiska wolnego od toksyn. Zawiera ona określenie długoterminowych opcji dla np. nanocząstek, substancji uszkadzających układ hormonalny, połączonego oddziaływania chemikaliów, hierarchii wykorzystywania substancji chemicznych.

Wyświetlono: 1282

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej