Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Jubileusze BASF i Wydziału Chemicznego PW

25.03.2015

BASF i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej świętują wspólnie swoje jubileusze, odpowiednio 150 lat i 100 lat istnienia.

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się wspólna uroczystość rocznicowa. Dirk Elvermann, dyrektor zarządzający BASF Polska, podkreślił w jej trakcie wkład obydwu jubilatów w rozwój polskiej chemii. Odwołał się do historii Wydziału Chemicznego oraz szerokich możliwości, jakie jednostka oferuje studentom. Zaznaczył, jak trafna we współczesnym podejściu do chemii jest misja wydziału oparta na dostosowaniu nauki i procesów badawczych do wizji społeczeństwa przyszłości.

- To świetna okazja, by wspólnie celebrować i jednocześnie podsumować naszą dotychczasową historię i osiągnięcia. Najważniejsze jest jednak to, że współpracując, będziemy nadal kształtować przyszłość chemii i wpływać na rolę, jaką będzie ona pełniła w XXI wieku - powiedział Dirk Elvermann.

Władze Wydziału Chemicznego PW uhonorowały szefa BASF w Polsce złotym medalem 100-lecia odnowienia tradycji na Politechnice Warszawskiej. Medal został przyznany w uznaniu dla zasług firmy w zakresie wspierania rozwoju tej jednostki naukowo-badawczej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.

- BASF Polska ceni sobie stałą wymianę opinii i inspiracji, jaka zachodzi w ramach współpracy z Wydziałem Chemicznym. Na uwagę zasługują w tym obszarze przede wszystkim wspólnie realizowane programy skierowane do studentów, m.in. prowadzony przez specjalistów firmy cykl wykładów „Zarządzanie biznesem technologicznym”, na zakończenie którego studenci mają szansę na odbycie staży letnich w BASF. Firma angażuje się także w proces przygotowywania przez studentów prac naukowych w ramach, koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, programu „ChemHR” oraz współpracuje ze studenckim kołem naukowym „Flogiston” – ocenił Dirk Elvermann.

- Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej to miejsce, gdzie tradycja żyje w symbiozie z wyzwaniami dnia dzisiejszego i pozwała wybiegać myślą w przyszłość. Naszym zadaniem jest kształcenie kadr dla przemysłu, szkolnictwa i nauki w ścisłej współpracy z pracodawcami, np. firmą BASF. W 2015 r. obchodzimy 100-lecie odnowienia tradycji Wydziału Chemicznego, a BASF - nasz wieloletni partner - świętuje 150 lat istnienia. Każde takie wydarzenie, kiedy sięgamy w przeszłość, aby z większą wiarą podjąć wyzwania przyszłości, stanowi element integrujący i uzasadniający odczucie dumy - podsumował obchody jubileuszowe prof. Zbigniew Brzózka, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej tworzy wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk chemicznych na lata 2012 – 2017.

Aktualnie kadra dydaktyczna WCh PW składa się z 42 profesorów (w tym 26 profesorów tytularnych), 70 adiunktów (w tym 12 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) i 11 starszych wykładowców oraz trzech asystentów. Jednostka kształci studentów studiów dziennych na dwóch kierunkach studiów: Technologia Chemiczna (studia I, II i III stopnia), Biotechnologia (studia I i II stopnia). W bieżącym roku akademickim we wszystkich wyżej wymienionych rodzajach studiów uczestniczy ponad 1 250 studentów.

Tagi


BASF rocznice
Wyświetlono: 862

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej