Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Jeszcze bliższa współpraca Grupy Azoty i Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

08.02.2018
Jeszcze bliższa współpraca Grupy Azoty i Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

Grupa Azoty oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS) podpisały list intencyjny w sprawie zacieśnienia i usystematyzowania współpracy. W ocenie obydwu stron, koordynacja działań badawczo - rozwojowych z poziomu całej Grupy Azoty oraz otwarcie na nowe wieloobszarowe projekty zwiększą szanse koncernu na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na skalę przemysłową.

Współpraca Grupy Azoty i INS zakłada uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, prowadzenie prac B+R dla  opracowania nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej. Oba podmioty będą również kooperować w zakresie organizacji praktyk i  staży pracowniczych oraz doktoratów wdrożeniowych.

- List intencyjny to kolejny krok w stronę nowoczesnej chemii i wzmocnienia pozycji Grupy Azoty nie tylko na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim, ale także wśród liderów rozwiązań chemicznych na całym świecie. Jestem przekonany, że długofalowa współpraca z tak renomowanym ośrodkiem badawczym, jakim jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych i możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia i umiejętności zespołu wybitnych naukowców, którzy doskonale znają nasze potrzeby biznesowe zaowocuje przełomowymi rozwiązaniami i stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego – powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. 

Na usystematyzowaniu współpracy i wielowymiarowym podejściu do projektów, skorzystać ma nie tylko Grupa Azoty Puławy, dla której Instytut stanowi naturalne zaplecze badawcze, ale również pozostałe spółki z Grupy Azoty, które wdrażają rozwiązania, będące efektem dotychczasowych prac badawczych. Przykładem takich implementacji jest modernizacja i intensyfikacja dwóch linii produkcyjnych Wytwórni Amoniaku w Grupie Azoty Police, modernizacja instalacji kwasu azotowego w Tarnowie i zakładzie produkcyjnym w Kędzierzynie - Koźlu, budowa instalacji odsiarczania spalin w Grupie Azoty Puławy, a także wspólne technologie i produkcja katalizatorów. W ramach działań podmioty pracują również nad nową formułą tzw. „inteligentnych nawozów”, dostoswanych do wymagań poszczególnych gatunków roślin i zasobności gleb w składniki pokarmowe. Od momentu podjęcia współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych Grupa Azoty łącznie przeznaczyła ponad 80 mln zł na wspólne projekty badawcze.

Grupa Azoty rozbudowuje też własną infrastrukturę badawczą. Do końca roku w Tarnowie powstanie Centrum Badawczo - Rozwojowe, które będzie koncentrować się na takich obszarach, jak zaawansowane materiały, nowoczesne produkty nawozowe oraz technologie, a także wyroby proekologiczne. Własne centrum  badawczo - rozwojowe posiada już Grupa Azoty Kędzierzyn. W Policach i Puławach rozwijane są z kolei ośrodki kompetencyjne. W ubiegłym roku Grupa Azoty uruchomiła również nowatorski program akceleracyjny Idea4Azoty, którego adresatami są m.in. środowiska badawcze. Zgłoszone projekty, niezależnie od stadium zaawansowania, mają szansę uzyskać pełny zakres wsparcia – od dofinansowania do maksymalnej kwoty 20 mln zł, poprzez zaplecze infrastrukturalne i usługi doradcze. Zgodnie z założeniami zawartymi w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Azoty, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności (B+R+I) do 2020 r. osiągną 1%  przychodów.

Wyświetlono: 575

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej