Wiadomości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Jednorazowe torebki z LDPE korzystne dla środowiska?

23.03.2018

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych przedstawił wyniki wykonanego w Danii badania cyklu życia materiałów, z których wykonywane są jednorazowe torebki foliowe z tworzyw sztucznych. Wynika z niego, iż tworzywa sztuczne okazują się być materiałem o najniższym całkowitym wpływie na środowisko. W efekcie zaś są materiałem najlepszym.

Rezultaty badania jako pierwsza opublikowała Duńska Agencja Ochrony Środowiska. Analizowała ona wpływ cyklu życia na środowisko w produkcji, użyciu i utylizacji toreb na zakupy spożywcze, dostępnych w duńskich supermarketach. Celem badania było zidentyfikowanie toreb o najkorzystniejszych parametrach środowiskowych, zalecanej liczbie ponownego użycia i najlepszej opcji utylizacji. Testom poddano siedem surowców (polietylen niskiej gęstości, polipropylen, PET z recyklingu, biopolimery, papier, bawełna i kompozyty) oraz ich odmiany. Analizę przeprowadzono zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14040 i 14044 w zakresie zalecanych oddziaływań na środowisko, biorąc pod uwagę różne opcje zakończenia cyklu życia: spalanie, recykling oraz ponowne użycie jako worka na odpady przed spaleniem. W przypadku wszystkich wariantów w ocenie toreb zwracano uwagę na wpływ wynikający z produkcji w Europie, transport do Danii, a także okres użytkowania i proces utylizacji, który mógłby wystąpić w Danii lub w Europie.

Głównym wnioskiem płynącym z analizy jest fakt, iż w odniesieniu do produkcji i utylizacji, lekkie torby na zakupy wykonane z tworzywa LDPE, zapewniają najniższy ogólny wpływ na środowisko dla większości wskaźników środowiskowych, gdy nie bierze się pod uwagę ich ponownego użycia. W szczególności, pomiędzy rodzajami dostępnych torebek, najbardziej korzystne są torby z LDPE ze sztywnym uchwytem. Skutki zaśmiecenia dla tego typu toreb zostały uznane za znikome dla Danii.

Inny istotny wniosek wypływający z badania dotyczył najlepszej opcji utylizacji. W podsumowaniu stwierdzono, że ponowne użycie torebki, jako worka na odpady jest lepsze niż zwykłe wyrzucenie jej z odpadami selektywnymi. Ponadto jest to też lepsze rozwiązanie niż recykling. Sam recykling może potencjalnie przynieść korzyści w przypadku ciężkich worków plastikowych, takich jak te wykonane z polipropylenu, PET i poliestru. Ponowne użycie jako worka na odpady jest najbardziej korzystne dla lekkich toreb na zakupy, takich jak LDPE, papier i biopolimer.

- Europejskie Stowarzyszenie Producentów Folii PE/PP z zadowoleniem przyjmuje tę analizę, która opiera się również na analizie oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską w odniesieniu do wpływu opcji mających na celu ograniczenie stosowania jednorazowych plastikowych toreb na zakupy z 2011 r., a także wykorzystuje obowiązujące metody stosowane przez europejskie środowisko naukowe badające rzeczywisty wpływ opakowań z tworzywa sztucznego na środowisko – poinformował Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Wyświetlono: 1170

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej