Artykuły - Przemysł chemiczny

Jakiej pomocy w kancelariach szukają przedsiębiorstwa chemiczne?

24.01.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Jakiej pomocy w kancelariach szukają przedsiębiorstwa chemiczne?

Przemysł chemiczny jest tym sektorem gospodarki, na którym ciąży być może największa presja legislacyjna. Bez współpracy z podmiotami prawnymi funkcjonowanie w branży byłoby niemożliwe.

Jakiej pomocy w kancelariach szukają przedsiębiorstwa chemiczne?

Gdy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w 2016 r. poszukiwała partnera w zakresie bieżącej obsługi prawnej i doradztwa prawnego, to w przedstawionych przez siebie wymaganiach podała m.in. takie kwestie, jak codzienna obsługa spraw wynikających z własnej działalności, w szczególności zaś opracowywanie opinii prawnych. Oczekiwała także tworzenia i opiniowania projektów pism, umów, tak samo jak sprawdzania pod kątem formalno-prawnym posiadanej dokumentacji. Dodatkowo praca na rzecz Grupy Azoty Police miała się wiązać z uczestnictwem w negocjacjach warunków zawieranych przez nią umów lub prowadzenia samodzielnych negocjacji w oparciu o pełnomocnictwo. Jednocześnie spółka wymagała opinii, ekspertyz prawnych i tworzenia koncepcji o strategicznym dla siebie znaczeniu, jak również doradztwa w kwestiach dostosowania się do wymogów prawa europejskiego. Ostatnim aspektem miało być analizowanie prawne procesów inwestycyjnych oraz doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych, wsparcie w przygotowaniu Grupy Azoty Police do przeprowadzenia transakcji o szczególnym dla niej znaczeniu, włączając w to transakcje nabywania oraz zbywania różnych aktywów.

Wszystko to stanowi paletę standardowych wymagań opisujących relacje między przedsiębiorstwem chemicznym a kancelarią prawną. W istocie jednak praca, jaką świadczą na rzecz spółek chemicznych kancelarie, jest daleko bardziej zaawansowana i odnosi się wprost do wspomagania konkurencyjności danej firmy na rynku międzynarodowym.

– Przyszły sukces firm chemicznych zależy od czynników wewnętrznych, czyli tego, czy dana firma jest konkurencyjna i ciągle się unowocześnia, a także od wielu czynników zewnętrznych. Zmieniające się ceny surowców na światowych rynkach czy wzrastające potęgi producentów rosyjskich i chińskich, czyli tzw. zmiany rynkowe, na które firmy z branży chemicznej muszą nieustannie reagować, w większości nie są od nich zależne. Jednak istnieją też takie elementy środowiska, na które firmy jak najbardziej mogą mieć wpływ. Bezpośrednie oddziaływanie mają np. zmiany legislacyjne, które wpływają na rozwój branży chemicznej, a jednocześnie są czymś na co owa branża i jej poszczególne firmy – wbrew powszechnej opinii – mogą mieć niemały wpływ. Ciągły rozwój wymaga zatem pomocy prawnej w zakresie działalności na rynkach kapitałowych i doradztwa korporacyjnego. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań związane jest ze stałym podejmowaniem decyzji biznesowych oraz zawieraniem kontraktów z innymi podmiotami, przy których szczególnie mocno wymagana jest profesjonalna obsługa prawna – wyjaśnia Tomasz Kaczyński, reprezentujący kancelarię Domański Zakrzewski Palinka.

Wątek ten rozwija Łukasz Wołk, adwokat, partner w Sektorze Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny z Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

– Współpraca przedsiębiorstw chemicznych z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, posiadającą doświadczenie zarówno w kompleksowej obsłudze bieżącej działalności tego typu klientów, jak i w doradztwie prawnym w ramach specjalistycznych projektów branżowych, związanych z rozwojem, czy też poszerzeniem działalności danego klienta, pozwala zawsze na zoptymalizowanie czasu pracy niezbędnego do sfinalizowania działań prawnych, a niejednokrotnie w ogóle wręcz warunkujących przystąpienie do realizacji pozostałych aspektów projektu – tłumaczy przedstawiciel Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy.

Dobra współpraca redukuje koszty

Zarówno przedsiębiorstwa wypowiadające się o współpracy z zewnętrznymi prawnikami, jak i prawnicy podkreślają, że dobra kooperacja jest możliwa tylko wtedy, gdy zaistnieje efektywny kontakt pomiędzy obydwoma stronami. Pracownicy przedsiębiorstwa chemicznego zapewniają wtedy niezbędny wkład w zakresie wiedzy branżowej wykorzystywanej przez prawników w ramach realizacji poszczególnych procedur prawnych. Z kolei kompleksowa wiedza prawna i szerokie doświadczenie prawników może się wtedy przyczynić do zidentyfikowania praktycznie wszystkich kluczowych zagrożeń prawnych dla projektu chemicznego i to już w jego fazie początkowej, co przy sprawnej komunikacji pomiędzy zespołem kancelarii a zespołem klienta umożliwia wydajne zarządzanie ryzykiem w toku całej współpracy przy realizacji projektu.

Wyświetlono: 621

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej