Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Jakie nastroje wśród przedsiębiorców?

16.11.2016

Analitycy firmy Bibby Financial Services nie przewidują w najbliższych miesiącach pogorszenia sytuacji w branży tworzyw sztucznych.

Jak dowiadujemy się z najnowszego badania Bibby MSP Index, cyklicznie prowadzonego od sześciu lat przez firmę faktoringową Bibby Financial Services, tylko 22,9% polskich małych i średnich firm uważa, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Z badania wynika, że rynkiem europejskim zachwiał zwłaszcza Brexit. W Polsce niepewność przedsiębiorców powodowały z kolei zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym, m. in. dotyczące podatku od handlu, które miały wpływ nie tylko na branżę handlową, ale również na funkcjonowanie firm z sektora produkcyjnego. W październiku br. Bibby MSP Index wyniósł 51,7 pkt i był to najniższy wynik od czasu spowolnienia na przełomie 2012 r. i 2013 r. Zwiększyła się liczba respondentów, która pesymistycznie patrzy w przyszłość (wzrost o 2,5 pp.). Wzrósł również odsetek firm, które źle oceniają swoją sytuację ekonomiczną. 

Bibby MSP Index potwierdza, że coraz więcej przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej (prawie 18%). Prawie jedna piąta badanych boi się również spadku sprzedaży (o 1,2 pp. więcej niż w poprzedniej, kwietniowej fali badania). Firmy liczą się też ze spadkiem zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Obawy te wynikają w głównej mierze z planowanych, aczkolwiek jeszcze nieznanych zmian w regulacjach prawnych, m.in. dotyczących handlu w niedziele, co może hamować rozwój przedsiębiorstw z sektora handlowego.

Również w branży produkcyjnej, a co za tym idzie w sektorze tworzyw sztucznych widać pogorszenie nastrojów. Jest ono jednak nieduże. Prognozowane spadki w obszarach dotyczących zatrudnienia, inwestycji, płynności finansowej, sprzedaży i poziomu zadłużenia oscylują pomiędzy 0,6 a 0,1 punktu procentowego w stosunku do wiosennej fali badania. Branża tworzyw sztucznych, pomimo nieco gorszej kondycji, wciąż ma się zatem dobrze i się rozwija. Można spodziewać się, że pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej nie wpłynie znacząco w najbliższych miesiącach na kondycję przedsiębiorstw z tego sektora.

 

Wyświetlono: 731

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej