Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Jaka przyszłość rynku rafineryjnego?

17.05.2019

Grupa Lotos wyróżniała największe szanse i zagrożenie związane z przyszłą sytuacją biznesową na rynku rafineryjnym.

Na sytuację w sektorze wpływać będą ogólne czynniki makroekonomiczne (ryzyko trwale niższego wzrostu gospodarczego Chin i w strefie Euro; dalsze umocnienie dolara) oraz rozwój sytuacji geopolitycznej (napięcia na linii Chiny – USA, Iran - USA). Źródłem podstawowych zagrożeń w obszarze rafinacji ropy naftowej będzie zwiększająca się konkurencja ze strony rafinerii z Bliskiego Wschodu i Rosji. W ocenie przedstawicieli Grupy Lotos, należy oczekiwać, że głównym europejskim kierunkiem zbytu dla tych rafinerii będzie obszar śródziemnomorski, jednak oddziaływać będzie to na łączny bilans paliwowy całej Europy. Ponadto zagrożeniem będzie możliwy dalszy spadek i niski poziom cracków produktowych dla destylatów lekkich (tj. benzyny motorowej i surowej) oraz malejąca podaż rop średnich co może utrzymywać niski poziom spreadu UralsBrent.

Szansą dla rynku rafineryjnego może być natomiast efekt wprowadzenia regulacji IMO w 2020 roku, które mogą wpłynąć na wzrost popytu na frakcje średnie. Przy jednoczesnym obniżeniu popytu dla ciężkiego oleju opałowego może to skutkować wzrostem marż dla frakcji średnich oraz spadkiem dla frakcji ciężkich. Powyższe zjawisko może wystąpić już w końcówce tego roku. Z kolei wzrost konsumpcji benzyn przez klientów detalicznych może być wspierany przez korzystny poziom cen detalicznych, będących pochodną niskich, stabilnych cen produktu oraz surowca wyrażonych w dolarze i słabnącego kursu polskiej złotówki względem waluty amerykańskiej. Szansą może być także potencjalne zamknięcie mniejszych i przestarzałych technologicznie rafinerii, przeprowadzone w wyniku optymalizacji aktywów przez europejskie koncerny paliwowe.

Wyświetlono: 887

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej