Artykuły - Tworzywa sztuczne

Jak wygląda branża tworzyw sztucznych na początku 2020 r.?

30.01.2020
Autor: Rada Wystawców Targów K 2019
Jak wygląda branża tworzyw sztucznych na początku 2020 r.?

Nastroje w branży tworzyw sztucznych są generalnie pozytywne, niemniej na horyzoncie pojawiają się problemy, które w kolejnych latach mogą podciąć wzrost przemysłu tworzywowego.

Wyniki europejskiej gospodarki dotykają sektora tworzyw

Wpływ na kondycję europejskiego sektora tworzyw sztucznych ma sytuacja gospodarcza w Niemczech. Gospodarka niemiecka, tradycyjna potęga w ujęciu kontynentalnym, znajduje się w coraz bardziej napiętym położeniu. Zarówno eksport z kraju, jak i import do niego w ostatnich miesiącach zauważalnie spadają. Jedno z badań przeprowadzonych wśród kadry zarządzającej w branży tworzywowej wskazało, że aktywność produkcyjna firm w ostatnich miesiącach znajdowała się poniżej i tak dość pesymistycznych oczekiwań.

Analitycy z agencji konsultingowej IHS Markit doszli do wniosku, że niemiecki sektor produkcyjny „jest wyraźnie pogrążony w głębokiej recesji". Niemcy nie są jednak niestety same, gdy mowa o kłopotach. Bezrobocie we Włoszech znów zaczęło rosnąć, a jest to drugi najważniejszy kraj dla europejskiego przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ponadto indeks PMI (wskaźnik aktywności finansowej, mający na celu odzwierciedlenie aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi) dla 19 państw strefy euro znajduje się obecnie na poziomie poniżej 50 (to wielkość neutralna). Spośród czterech największych gospodarek tylko Hiszpania notuje pozytywny ranking PMI. Niektórzy analitycy oczekują, że choć wartość PKB w strefie euro wzrośnie w 2019 r., to jednak wzrost ten będzie bardzo niewielki. Jedynie w Wielkiej Brytanii, gdy mowa o największych europejskich gospodarkach, produkcja rosła nieco szybciej niż w ciągu 2018 roku, ale głównie dlatego, że fabryki gromadziły towary w oczekiwaniu na Brexit.

Sprzedaż w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Niemczech, w przeciwieństwie dla wyników całej gospodarki, wzrosła w 2018 roku o ponad 3%, czyli mniej więcej dwukrotnie szybciej niż PKB. Jest to niezwykłe, ponieważ jak wspomniano niemiecka gospodarka porusza się w coraz bardziej niepewnej sytuacji międzynarodowej. Jednakże solidny wzrost w tej, tak dużej części przemysłu, nie może przesłaniać faktu, że przemysł tworzyw sztucznych stoi w obliczu poważnych wyzwań.

Debata na temat tworzyw w środowisku – bardzo emocjonalna w mediach i w społeczeństwie – ma ogromny wpływ na przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa. Coroczne badanie opinii publicznej przeprowadzone w Niemczech wykazało na początku 2019 r., że akceptacja dla tworzyw jest w tamtejszym społeczeństwie najniższa od blisko 50 lat. Śmiało można więc powiedzieć, że dotychczasowy przebieg debaty politycznej i publicznej na temat tworzyw zmierza w zdecydowanie złym kierunku.

Komisja Europejska i rządy krajowe próbują zająć się problemami konsumentów za pomocą symbolicznych gestów, takich jak ograniczenia dotyczące tworzyw jednorazowego użytku (dyrektywa Single-Use Plastics) i jednorazowych toreb na zakupy. Strategia ta może wprawdzie uciszyć debatę publiczną w krótkim okresie i sprawiać wrażenie dużej aktywności w rozwiązywaniu problemów związanych z tworzywami, ale nie będzie ona w interesie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Wyświetlono: 1295

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej