Nowości - Chemia budowlana z kraju

Jak powstają farby?

05.04.2018
Jak powstają farby?

Przedstawiciele spółki AkzoNobel wyjaśniają, czym powinna odznaczać się dobra farba. Firma zajmuje się produkcją farb, posiadając w naszym kraju zakład w Pilawie.

- Dobra farba powinna charakteryzować się łatwością nanoszenia na podłoże, tzn. powinna mieć odpowiednią konsystencję, mocne krycie i szybkie schnięcie. Powinna posiadać bardzo mocną przyczepność do malowanego podłoża i tworzyć trwałą i mocną powłokę, tak aby w przypadku działania czynników eksploatacyjnych zachowała jak najdłuższą trwałość i świeżość, jak bezpośrednio po malowaniu. Najważniejsze jest, że powinna posiadać szeroką paletę barw, tak aby każdy klient mógł wybrać kolor indywidualnie dopasowany do swoich potrzeb – tłumaczy Nikodem Kowalski, krajowy menadżer rynku profesjonalnego i szkoleń w AkzoNobel.

Zanim rozpocznie się produkcja farb, tworzone są specyfikacje nowych produktów, które następnie trafiają do działu badań i rozwoju. Tam eksperci tworzą innowacyjne receptury. Badane są one pod kątem własności użytkowych, takich jak krycie farby, wytrzymałość na szorowanie czy efekt odpychania płynnych zabrudzeń, zwany efektem hydrofobowym. Farby testowane są także w komorze QUV, w której sprawdzany jest wpływ warunków atmosferycznych na badane powłoki.

Farba składa się z pigmentów i wypełniaczy, spoiwa oraz środków pomocniczych. W przypadku fabryki AkzoNobel w Pilawie, materiały do produkcji są pozyskiwane praktycznie z całego świata. Surowce mają być ekologiczne i bezpieczne. Cysternami przewożone są lateksy i materiały sypkie. Cały system załadunku, dozowania oraz ważenia odbywa się automatycznie. Praca operatora polega na podłączeniu cysterny oraz śledzeniu przebiegu operacji w systemie komputerowym. Kolejne składniki farb to pigment, zagęstniki i wypełniacze. Podawanie proszków w systemie transportu pneumatycznego pozwoliło w Pilawie zlikwidować zapylenie podczas dozowania tych surowców, co nie jest bez znaczenia dla zdrowia pracowników oraz ochrony środowiska.

Mając odpowiednie składniki, można ruszać z produkcją.

Proces produkcji farb wodnych polega na zwilżeniu substancji stałych czyli pigmentów i wypełniaczy w wodnym roztworze środków pomocniczych, a następnie ich zdyspergowaniu.

Poprzez dyspergowanie należy rozumieć proces rozbijania cząstek stałych pod wpływem działania sił mechanicznych. To pozwala uzyskać rozdrobnienie poniżej 20 mikronów, czyli 20 tysięcznych milimetra. Dzięki takiemu rozdrobnieniu nasze farby mają wysokie właściwości kryjące. Dyspergowanie odbywa się w specjalnych urządzeniach, zwanych disolwerami. Jest ich siedem i można w nich przeprowadzić proces dyspergowania past o średniej i dużej lepkości. Pasty pompowane są do zbiornika z mieszadłem, zwanego egalizatorem, gdzie następuje ich ujednorodnienie ze spoiwem i środkami pomocniczymi. W ten sposób uzyskujemy bazę produktu. Następnie do pasty dodawany jest pigment. Do precyzyjnego odmierzania pigmentu służy maszyna, składająca się z jednostki dozującej, wyposażonej w 18 zaworów. Ich trójstopniowa budowa umożliwia dozowanie pigmentów z dokładnością do 1 grama. Dzięki tak precyzyjnemu kolorowaniu możliwe jest uzyskanie identycznego koloru farby w kolejnych partiach produkcyjnych – wyjaśnia Monika Jeziorska, kierownik produkcji w AkzoNobel w Pilawie

Pigment dodawany jest do egalizatora, w którym znajduje się baza produktu. Po dokładnym wymieszaniu uzyskuje się farbę w żądanym kolorze. Każda wyprodukowana partia farby, badana jest w laboratorium kontroli jakości pod kątem zgodności ze specyfikacją.

- Podstawowe parametry, jakie są badan to wygląd i połysk powłoki, lepkość, konsystencja, gęstość, PH wyrobu oraz zażółcenie i białość dla farb białych i kolor dla farb kolorowych. Za wykonanie podstawowych badań odpowiadają koloryści, którzy także nadzorują proces produkcji. Do pomiaru koloru używamy specjalistycznego sprzętu, który precyzyjnie określa parametry barwy. Farba po pozytywnym przejściu badań kontrolnych jest wysyłana na wcześniej przypisaną linię rozlewową. Konstrukcja połączeń rurowych, którymi produkt transportowany jest do rozlewu, praktycznie eliminuje konieczność mycia instalacji pomiędzy kolejnymi partiami farby różniącymi się kolorem – opowiada Anna Kozłowska, kierownik Działu Jakości w Akzo Nobel w Pilawie.

Opakowania, zanim zostaną napełnione farbą, podlegają etykietowaniu. Polega ono na położeniu na czyste opakowanie odpowiedniej dla danego produktu etykiety. Następnie nakładana jest etykieta z odpowiednim kolorem oraz kod kreskowy przypisany danemu produktowi. W pełni oklejone opakowanie trafia na maszynę napełniającą, gdzie dozuję się automatycznie odpowiednią ilość farby, nakłada wieczko i zamyka szczelnie opakowanie.

Ostatnim etapem rozlewu jest formowanie pakietów oraz ich ułożenie na palecie transportowej.

W fabryce AkzoNobel oprócz farb wodnych produkowane są także farby syntetyczne. Ich produkcja odbywa się w nieco inny sposób.

W przeciwieństwie do farb wodnych, gdzie dominują biel tytanowa, wypełniacze i woda, głównymi składnikami farb rozpuszczalnikowych są żywice oraz rozpuszczalniki. Składniki przechowywane są w zbiornikach magazynowych i stąd są przepompowywane do urządzeń produkcyjnych.

Barwę uzyskuje się dzięki odpowiednio dobranym pigmentom. W wyrobach do drewna stosowana jest proekologiczna technologia, która obniża emisję szkodliwych lotnych związków organicznych. Pigmenty najpierw przygotowuje się na wysokoobrotowych disolwerach, a następnie uciera na młynach perełkowych.

Oprócz nich produkowane są również pasty oparte na żywicach, benzynach i dodatkach reologicznych, będące bazą do dalszej produkcji.

Wyjątkowa jest technologia produkcji farb syntetycznych. Odbywa się ona w mobilnych zbiornikach zwanych UBV, z wykorzystaniem nowoczesnej i zautomatyzowanej instalacji. Zbiornik produkcyjny transportowany jest do poszczególnych stacji, gdzie dozowane są składniki farby. Następnie kierowany jest na stację mieszania. Tu uzyskiwana jest gotowa farba. Zbiornik przekazywany jest na linię rozlewową.

Po rozlewie następuje automatyczne mycie. 80% rozpuszczalników odzyskiwana jest w procesie destylacji.

Finalnie, wszystkie wyroby gotowe trafiają do pilawskiego Centrum Dystrybucyjnego o powierzchni prawie 10 tys. m2. Na tak dużej powierzchni istotne są względy bezpieczeństwa. Dlatego w fabryce AkzoNobel wprowadzony został system Hallo, który nakłada zarówno na kierujących wózkami widłowymi, jak i pieszych użytkowników, obowiązek szczególnej uwagi przy bezpośrednim kontakcie. Zadbano też o bezpieczeństwo i komfort dla kierowców ciężarówek, którzy mogą obserwować załadunek na monitorach w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu.

Produkowane w Pilawie farby zaopatrują nie tylko rynek polski. Połowa z nich trafia na eksport do 28 krajów na całym świecie - głównie do Europy, ale też do tak odległych krajów, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Australia czy Malezja.

Wyświetlono: 6939

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej