Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Jak poradzić sobie z odpadami?

06.11.2014

Nad tym, w jaki sposób można poprawić sytuację w zakresie gospodarki odpadami zastanawia się z okazji jubileuszu 150 – lecia swego istnienia koncern BASF. Temat został wytypowany przez firmę, jako jeden z wiodących, w odniesieniu do których chce ona znaleźć właściwe rozwiązanie.

Jak przyznają przedstawiciele największej chemicznej firmy świata, gospodarowanie odpadami nie jest zapewne priorytetem, gdy analizuje się zagadnienie postępującej urbanizacji, jednak według ONZ i Banku Światowego stanowi ono jeden z istotniejszych problemów aglomeracji miejskich. W obliczu szacowanego wzrostu światowej populacji do 9 mld ludzi w 2050 r. oraz przybierającej na sile migracji do miast, zapewnienie kontroli utylizacji odpadów jest kluczowym czynnikiem decydującym o zdrowiu ludności miejskiej. Jest również szansą rozwoju, gdyż wiele cennych surowców można znaleźć w różnego rodzaju odpadach. Jednym z osiągnięć BASF w jego dotychczasowej historii było właśnie przekształcanie odpadów z jednego procesu produkcji w surowce do produkcji innych wyrobów.

- Efektywne zarządzanie odpadami jest ważne zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W krajach rozwijających się jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Tam koszty zarządzania odpadami mogą sięgać 50% budżetu miast, a dotyczy to jedynie niewielkiej części ludności. Służby pozostawiają nawet do 60% odpadów i aby zapełnić tę lukę usługową śmieci niejednokrotnie utylizuje się poprzez otwarte spalanie. Odpady pozostawione przy drodze oznaczają, że zanieczyszczenia mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną, zwierzętami próbującymi zjeść resztki pożywienia, zaś osoby mieszkający w sąsiedztwie mogą borykać się z problemami zdrowotnymi. Nawet w krajach rozwiniętych wyzwania, takie jak przestrzeń na składowanie odpadów, transport odpadów i recykling odpadów, nie są łatwe do rozwiązania. Dotyczy to również rosnącej ilości odpadów elektronicznych pochodzących ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń – tłumaczą przedstawiciele BASF.

Jak zatem stawiać czoła takim wyzwaniom?

Właściwe zarządzanie odpadami opiera się na trzech filarach: redukcji, ponownym wykorzystaniu i recyklingu.

- Chemia wspiera wszystkie trzy filary poprzez redukcję wielkości opakowań, zamianę odpadów w energię, ponowne wykorzystanie materiałów, recykling tworzyw sztucznych oraz przenoszenie odpadów organicznych z wysypisk śmieci do kompostowni. Ostatnie wymienione działanie szczególnie może pomóc w redukcji emisji CO2 generując mniej odpadów organicznych przy kompostowaniu. W BASF pracujemy nad wieloma sposobami poprawy metod zarządzania odpadami. Dla przykładu w dziedzinie odpadów organicznych opracowaliśmy certyfikowane biodegradowalne tworzywo Ecovio. Pracujemy również nad recyklingiem i ponownym wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Z branżą motoryzacyjną rozwijamy metody recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z samochodów. Niestety, aby ta technologia była opłacalna i wpasowała się w codzienne życie jest jeszcze wiele do zrobienia – dodają przedstawiciele koncernu BASF.

Wyświetlono: 1812

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej