Artykuły - Przemysł detergentowy

Jak opracowywać detergenty do prania?

09.08.2018
Autor: Michiel van Zeeland, DuPont Industrial Biosciences
Jak opracowywać detergenty do prania?

Okazuje się, że plamy na ubraniach w poszczególnych częściach świata są całkiem inne. To regionalne zróżnicowanie stanowi nie lada wyzwanie dla producentów detergentów.

Jak podejść do kwestii różnic lokalnych w skali globalnej? Aby pomóc producentom detergentów, firma DuPont opracowała kilka ciekawych rozwiązań, wspierających klientów w procesie tworzenia detergentów, które zapewnią im to, czego konsumenci pożądają najbardziej – a więc wysoką skuteczność prania.

Jeśli chodzi o skuteczność, producenci detergentów przeprowadzili tysiące testów na wcześniej przygotowanych próbkach plam. Plamy techniczne są odwzorowaniem tego, co przytrafia się konsumentom w rzeczywistości. Tworzy się je w taki sposób, aby móc zawsze uzyskać te same wyniki podczas badań w tych samych warunkach. Poza „zabrudzeniami technicznymi" branża detergentowa wykorzystuje „zabrudzenia istotne dla konsumenta", jako narzędzia do uzyskiwania wymiernych korzyści w postaci usuwania plam, z którymi konsumenci borykają się na co dzień.

Aby laboratoryjne badania detergentów odzwierciedlały rzeczywiste problemy trapiące konsumentów, u podstaw innowacji tworzonych przez firmę DuPont leżą badania konsumenckie. Ważne jest, aby określić, z jakiego rodzaju plamami borykają się klienci na poszczególnych rynkach i sprawdzić, czy przykładowo plamy, z którymi zmagają się konsumenci w Indiach, różnią się od tych, które dokuczają Niemcom.

Kiedy analizuje się tego typu informacje, szuka się dwóch rzeczy. Po pierwsze, bada się podobieństwa między krajami i regionami w celu określenia, które plamy są istotne dla konsumentów we wszystkich częściach świata. Dzięki temu można wyznaczyć globalny kierunek rozwoju technologii.

Po drugie, można przyjrzeć się różnicom regionalnym, aby dostrzec potrzeby, które mogą wskazywać pojawiające się trendy globalne, lub dostrzega się potrzeby lokalne, które należy uwzględnić, aby odnieść sukces na konkretnym rynku. O ile technologia ma charakter globalny, konsumenci – a także ich plamy – są zawsze lokalni.

Następnie należy sprawdzić, czy (techniczne) plamy stosowane w branży stanowią dobre odwzorowanie problemów trapiących konsumentów. Ciekawym przykładem jest ogólnoświatowy problem plam w okolicach pach i na kołnierzyku. Tego rodzaju plamy wielokrotnie wymieniano jako te, które są częste i trudne do usunięcia w większości zbadanych obszarów geograficznych.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 2/2018 KWARTALNIKA "CHEMIA I BIZNES. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 964

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej