Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

IX edycja Złotego Medalu Chemii rozstrzygnięta

04.12.2019

Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont już po raz dziewiąty zorganizowali Konkurs Złoty Medal Chemii. Zwycięzcą konkursu, w którym nagroda wyniosła 10 tys. zł został Maciej Piejko z Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Złoty Medal Chemii to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. W tym roku zgłoszono 40 prac z dziewięciu miast i 18 uczelni w Polsce.

Zwycięzca jest autorem pracy „Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami”.

- Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem w środowiskach studenckich i wysokim prestiżem wśród pracowników naukowych. Jesteśmy przekonani, że przyznawane przez nas nagrody to nie tylko uhonorowanie dotychczasowej pracy tych młodych ludzi, ale przede wszystkim motywacja do ich dalszego rozwoju. Liczymy na to, że za kilka lat spotkamy się z laureatami naszego konkursu w ośrodkach naukowo-badawczych w instytutach PAN i na wyższych uczelniach – powiedział prof. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Srebrny Medal Chemii i 5 tys. złotych otrzymał Wojciech Stawski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę „Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1) - synteza i charakterystyka”. Brązowy Medal Chemii i 2,5 tys. złotych powędrowało do Sebastiana Gołojucha, absolwenta Wydziału Chemii, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca nosi tytuł „Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji”,

- Każda z wyróżnionych osób otrzymała ufundowane przez nas nagrody finansowe. To dla nas zaszczyt, że możemy w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia tych młodych badaczy. Wierzymy, że to dopiero początek ich kariery naukowej, a w przyszłości staną się fundamentem rozwoju polskiego przemysłu w zakresie chemii powiedział Andrzej Pałka, Dyrektor Generalny Specialty Products DuPont.  

Opisy prac laureatów:

I Nagroda:

Maciej Piejko, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami

Niesamowite właściwości białek - cząsteczek centralnych dla życia – zawdzięcza się specyficznemu, trójwymiarowemu ułożeniu w przestrzeni. Niedawno odkryto nową klasę białek o egzotycznej strukturze - białka zawęźlone, których zwijanie nie jest dobrze poznane, a istniejące koncepcje tego procesu - kontrowersyjne. W pracy przetestowano za pomocą symulacji numerycznych najważniejsze proponowane koncepcje powstawania głębokich węzłów w białkach, a także nową koncepcję, w której białko zawęźla się już podczas swojej biosyntezy. Mechanizm ten tłumaczy, najlepiej spośród istniejących koncepcji, jak nawet głębokie węzły są w stanie utworzyć się w białkach.

II Nagroda:

Wojciech Stawski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1)- synteza i charakterystyka

W ramach pracy licencjackiej otrzymano nowe hybrydy dwóch związków makrocyklicznych, porfiryny i trifiryny, które połączone są ze sobą krawędziami. W otrzymanych hybrydach obecne są dwie wnęki, które zdolne są do wiązania zarówno metalu przejściowego (niklu) jak i metaloidu (boru). Zarówno wiązanie atomu boru przez otrzymane związki, jak i ich deprotonacja za pomocą zasady, powodują "komunikację" między elektronami z tychże dwóch makrocyklicznych części, co prowadzi do drastycznych zmian we właściwościach optycznych.

III Nagroda

Sebastian Gołojuch, Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji

W ramach pracy licencjackiej otrzymano w wyniku syntezy chemicznej nowe, pronukleotydowe i nukleotydowe analogi końca 5' mRNA (kapu), które następnie przebadano z wykorzystaniem metod biochemicznych i biofizycznych w celu częściowej weryfikacji ich potencjału terapeutycznego. Trzy z otrzymanych pronukleotydowych analogów okazały się wysoce odporne na degradację w warunkach fizjologicznych, wykazując jednocześnie podatność na aktywację przez enzymy obecne w ekstraktach komórkowych, z wytworzeniem związków wykazujących wysokie powinowactwo do białka eIF4E, które jest celem terapeutycznym w chorobach nowotworowych. Rezultaty badań pozwoliły na wyłonienie związków, które będą użyte w badaniach biologicznych z udziałem nowotworowych linii komórkowych, ale też stanowią wkład w rozwój metodologii dostarczania leków pozwalającej wykorzystać potencjał terapeutyczny analogów kapu poprzez zwiększenie ich przenikalności przez błonę komórkową.

Wyświetlono: 2782

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej