Artykuły - Transport i logistyka

Inwestycje poprawiają transport ładunków chemicznych

22.11.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Inwestycje poprawiają transport ładunków chemicznych

Rozwój polskiego rynku chemicznego wymusza stałe podnoszenie kompetencji przez firmy usługowe działające na rzecz tej branży, m.in. przedsiębiorstwa transportowe.

Inwestycje we flotę

Dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce ma swoje przełożenie na wielkość popytu notowanego na specjalistyczne usługi transportowe. W sektorze chemicznym spodziewany jest m.in. dalszy wzrost wolumenu przewozów chemikaliów płynnych.

W latach 2016-2017 wzrost ten sięgnął ponad 7%. Podobnie jest choćby w przypadku tworzyw sztucznych, nawozów i innych wyrobów szeroko pojętego przemysłu chemicznego. To zaś w prostej linii przekłada się na działanie firm transportowych. Aby sprostać potrzebom swoich kontrahentów podejmują one zatem liczne kroki związane nie tylko z budową relacji biznesowych, ale także z inwestycjami we własny tabor, kadrę, czy też siatkę połączeń oraz wyposażenie magazynowe. Wszystko to ma za zadanie utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu wolumenów przewozów chemikaliów w następnych okresach.

Inwestycje są konieczne również dlatego, że transport ładunków chemicznych istotnie różni się od klasycznych przewozów ładunków masowych. W transporcie chemikaliów niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań, takich jak zachowanie bezpieczeństwa przewozu (znaczącą część przewozów stanowią towary niebezpieczne); terminowość dostaw (firmy petrochemiczne ściśle optymalizują zasoby zapasów; wymogiem kontraktowym jest zatem, aby dostawa produktu była na czas); pewność dostaw (aby odbiorca miał gwarancję realizacji przewozu ładunku i mógł zaplanować właściwie proces produkcyjny lub sprzedażowy); specjalistyczna wiedza ze strony personelu obsługującego przewozy.

Z tego powodu głównym czynnikiem przesądzającym o popycie na usługi transportu paliw płynnych oraz chemikaliów jest jakość gwarantowanych przewozów, a nie cena. Tego wszystkiego nie da się oczywiście zrealizować bez permanentnego udoskonalania własnych aktywów i kompetencji. Przykładowo niski wiek floty transportowej obniża ryzyko wystąpienia awarii i tym samym zwiększa pewność i terminowość realizowanych przewozów oraz ogranicza koszty eksploatacji (koszty związane z ewentualnymi naprawami i opłatami środowiskowymi). Jednocześnie jednak sprostanie tym wymogom nie jest wcale rzeczą taką oczywistą, w związku z czym konkurencja w tym sektorze usług przewozowych jest nieco mniejsza niż w przypadku transportu innych ładunków. Stan taki pozwala zatem osiągać lepsze marże niż w przypadku klasycznych przewozów ładunków masowych. Chcąc być konkurencyjnym, trzeba jednak inwestować.

W ślad za takim właśnie tokiem myślenia Grupa Trans Polonia, czyli jeden z liderów krajowego rynku przewozów chemikaliów płynnych, ogłosiła kilka miesięcy temu program inwestycyjny na lata 2018-2020, który prowadzić ma do podniesienia skali działalności poprzez powiększenie wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. Łączna wartość inwestycji w ciągu trzech lat wynieść ma ok. 60 mln zł.

Wyświetlono: 3817

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej