Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Inwestycje PERN rozwijają rynek naftowy w Polsce

04.07.2019

Trwa zaawansowany rozwój Grupy PERN, co służy poprawie logistyki naftowej w naszym kraju.

Podstawową działalnością Grupy PERN jest przesył ropy naftowej i paliw, magazynowanie ropy naftowej i paliw oraz przeładunki morskie. Poza głównym obszarem aktywności prowadzi ona również działalność pomocniczą w zakresie inspekcji rurociągów tłokami inteligentnymi. Jest najważniejszym ogniwem łańcucha logistycznego dostaw ropy naftowej i bardzo ważnym ogniwem przesyłu paliw w kraju. W obszarze magazynowania ropy naftowej i paliw jest natomiast właścicielem największych magazynów naziemnych. Należy do grona przedsiębiorstw strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W ostatnich latach znaczny wpływ na działalność PERN miały sukcesy rządu związane ze zwalczaniem szarej strefy i mafii paliwowych. Przychody Grupy i zysk netto znacząco wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat, co było wprost wynikiem uszczelnienia systemu handlu paliwami. Doprowadziło to do sytuacji, w której posiadane przez PERN magazyny np. paliw przez pewien czas będące w dużej mierze niewykorzystane, teraz są już za małe. To samo dotyczy magazynów ropy naftowej, przesyłu ropy naftowej i paliw. Wszystko to jest pochodną działań związanych właśnie ze zwalczaniem szarej strefy w handlu paliwami.

To jednak tylko jeden z czynników wpływających na ogólną poprawę sytuacji w jakiej znalazła się Grupa PERN.

- Widzimy bardzo dużą zmianę na rynku dostaw ropy naftowej. To już nie jest kierunek rosyjski, który był dominujący w zakresie dostaw ropy. Dziś kierunek rosyjski jest ciągle ważny, ale coraz więcej ropy naftowej pojawia się z innych kierunków - ropy innej niż rosyjska, którą należy separować i podać klientom w takim stanie, w jakim ją kupili. Oczywiście bardzo ważnym zdarzeniem dla nas jest trwająca konsolidacja PKN Orlen i Grupy Lotos – mówi Rafał Miland, wiceprezes zarządu PERN.

W odpowiedzi na te wszystkie wyzwania PERN realizuje aktualnie strategię, która zmierza do rozbudowy pojemności magazynowych na ropę naftową i budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego, czyli rurociągu surowcowego, który aktualnie jedną nitką łączy Płock z Gdańskiem. Nitka ta pracuje w trybie rewersyjnym.

- - Bardzo ważnym elementem rozbudowy naszej infrastruktury w sektorze ropy naftowej jest budowa drugiej nitki rurociągu łączącego Płock z Gdańskiem. Dziś na tej trasie pracuje jedna nitka wybudowana w latach 70. Pracuje w trybie rewersyjnym, czyli raz może tłoczyć ropę z kierunku Płocka do Gdańska, a innym razem odwrotnie, ale równocześnie nie da się tłoczyć ropy w dwóch kierunkach. Przy zapotrzebowaniu naszych klientów na różne gatunki ropy podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do budowy drugiej nitki, która przy okazji jest pewną infrastrukturą bezpieczeństwa. Jedna nitka jest bardziej narażona na awarie i nieprzewidziane sytuacje. Powstanie redundantna infrastruktura, która zdubluje możliwości przesyłu ropy na tym odcinku i pozwoli zaopatrzyć bezpiecznie naszych klientów i to nie tylko polskich. Nasza infrastruktura naftowa służy bowiem również do zaopatrywania dwóch rafinerii zlokalizowanych we wschodnich Niemczech. Na dzisiaj jest to jedyna możliwość dostarczenia ropy naftowej do tych klientów, co zresztą realizujemy usługą transportu ropy w tzw. tranzycie – komentuje Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Ponadto PERN planuje budowę nowych pojemności zbiornikowych na paliwa płynne i zwiększenie możliwości przesyłu paliw za pomocą rurociągów, szczególnie w kierunku Śląska i Warszawy, czyli dwóch największych rynków paliwowych w Polsce.

Łączne nakłady inwestycyjne, zarówno w obszarze ropy, jak i paliw płynnych w latach 2018-2022 wyniosą ponad 2,7 mld zł. Skala tych inwestycji jest największa w historii firmy.

W obszarze ropy naftowej trwa rozbudowa dwóch baz magazynowych w Gdańsku. Aktualnie PERN dysponuje czterema bazami magazynowymi. Największa baza znajduje się pod Płockiem. W Gdańsku znajduje się z kolei tzw. Baza Manipulacyjna, w tej chwili rozbudowywana. Powstają w niej dwa zbiorniki po 100 tys. m³ każdy.

W Gdańsku dysponuje PERN jeszcze jedną bazą (od 2016 r.), która jest zlokalizowana w porcie i jest to tzw. Terminal Naftowy Gdańsk. Obecnie trwa rozbudowa tego terminala. Do tej pory jego pojemność wynosiła 375 tys. m³ pojemności na ropę naftową. Teraz następuje wzrost pojemności o 390 tys. m³.

Ostatnia baza zlokalizowana jest na granicy polsko - białoruskiej i jej zadaniem jest przejmowanie ropy z kierunku rosyjskiego.

Skąd tyle inwestycji akurat w Gdańsku?

- Coraz więcej ropy dostarczane jest do polskich rafinerii z kierunku morskiego. Ropę trzeba przyjąć w Gdańsku, separować i podać klientom. Po zakończeniu rozbudowy w 2020 r. całkowita pojemność magazynowa zwiększy się o ponad 500 tys. m³, czyli będziemy dysponowali ponad 4 mln m³ pojemności na ropę naftową. W segmencie naftowym, jeżeli zrealizujemy wszystkie inwestycje, to długość rurociągów do 2022 r. przyrośnie o ok. 15%, pojemności magazynowe dla ropy naftowej przyrosną o ok. 17%, natomiast w segmencie paliwowym długość rurociągów przyrośnie o ok. 21%, a pojemności magazynowe paliw o ok. 23%. Wszystkie inwestycje są bardzo potrzebne – przekonuje wiceprezes PERN.

Wyświetlono: 2299

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej