Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Inwestycja energetyczna Orlenu ma pomóc rafinerii

12.06.2019

PKN Orlen chce zwiększyć stabilność oraz pewność dostaw energii elektrycznej i cieplnej do swojej płockiej rafinerii oraz zewnętrznych odbiorców, w tym miasta. Stąd przeprowadzana w Elektrociepłowni Płock inwestycja, w ramach której koncern zamierza wybudować sprawniejszy i efektywniejszy turbozespół TG1.

Realizacja inwestycji dotyczącej modernizacji turbozespołu TG1 w zakładowej elektrociepłowni umożliwi 10% wzrost jej sprawności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Przyczyni się także do optymalizacji kosztów dzięki wydłużeniu cykli pracy pomiędzy remontami. Podwyższy to również ciągłość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla zakładu produkcyjnego w Płocku oraz działających na jego terenie firm. Odbiorcą wytwarzanego ciepła będzie również miasto.

- Konsekwentny rozwój obszaru energetyki, zakładający wykorzystanie efektywnego procesu kogeneracji, tj. procesu o najwyższej sprawności energetycznej wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, jest jednym z naszych kierunków strategicznych. Dzięki nowym inwestycjom i rozwijaniu istniejącej już infrastruktury stale umacniamy naszą pozycję na rynku energii elektrycznej, wpływając w ten sposób na wzrost bezpieczeństwa pracy naszych instalacji, ale też bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. Energetyki w PKN Orlen.

Projekt modernizacji turbozespołu nr 1 obejmuje demontaż istniejącej maszyny i budowę w jej miejsce w formule „pod klucz" nowej o zwiększonej mocy z obecnych 55 do 65 MWe, wraz z infrastrukturą  towarzyszącą. Przewidziane jest także zawarcie wieloletniej umowy serwisowej. Demontaż rozpoczęła już płocka firma CKTiS, natomiast za budowę i serwis odpowiedzialna będzie spółka GE Power. .  

Kompleksowy program zakładający sukcesywną wymianę wyeksploatowanych maszyn w Elektrociepłowni Płock został przygotowany we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Pierwszy etap programu, dotyczący wymiany turbozespołu nr 1, zakończy się we wrześniu 2021 r. 

W Elektrociepłowni Płock pracuje siedem turbozespołów. Turbozespół TG1, który został oddany do użytku w 1968 r., osiągnął już graniczny czas pracy ok. 300 tys. godz. Do tej granicy zbliżają się także kolejne cztery turbozespoły. Modernizacji nie wymaga natomiast TG6, zbudowany w 2001 r., a także TG7, który powstał w 2017 r.

Elektrociepłownia Płock jest największą tego typu jednostką przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie. Jej moc elektryczna wynosi 413,6 MWe, a cieplna - 2149 MWt. PKN Orlen posiada bloki energetyczne również we Włocławku, Trzebini i Jedliczach, a także w Czechach i na Litwie. W sumie ich moce wynoszą 1,9 GWe i 6,1 GWt. Orlen analizuje również projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 1,2 GW.

Wyświetlono: 408

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej