Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Instytut Nowych Syntez Chemicznych pomoże zagospodarować wodór

07.07.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych z Puław włącza się do realizacji największej inwestycji w polskiej chemii, czyli projektu „Polimery Police”.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych zawarły umowę na opracowanie Projektu Wykonawczego zagospodarowania wodoru z instalacji Grupy Azoty Polyolefins w procesie produkcji amoniaku realizowanym w wytwórni należącej do Grupy Azoty Police.

Autorami koncepcji i rozwiązań technologicznych powstałych na bazie własnych badań i doświadczeń przemysłowych są specjaliści z Zakładu Technologii Azotowych. W ramach podpisanej umowy Instytut dostarczy Projekt Bazowy i kompletny Projekt Wykonawczy dla wdrażanej technologii.

Wodór, który ma być uzyskiwany w budowanej instalacji odwodornienia propanu (PDH) zostanie wykorzystany do produkcji amoniaku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego i znacznie poprawi efektywność wytwarzania amoniaku i produkowanych na jego bazie nawozów.

Wyświetlono: 427

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej