Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Instytut Chemii Przemysłowej rozwija innowacyjną technologię dla PKN Orlen

19.11.2019

Instytut Chemii Przemysłowej z sukcesem przeprowadził dla koncernu PKN Orlen pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi. Test miał miejsce na jednej z instalacji rafineryjnych Orlenu, będących istotną częścią produkcji olejów napędowych.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Efektem procesu ma być otrzymanie wysokojakościowych biowęglowodorów stanowiących komponent oleju napędowego.

Produkt pochodzący z testowanego procesu może znacząco wspomóc realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) przez PKN ORLEN. Chodzi o obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie. Ze względu na wymagania jakościowe i eksploatacyjne, obecnie podstawowym sposobem wprowadzania biokomponentów na rynek jest dozowanie alkoholu w przypadku benzyn i estrów kwasów tłuszczowych w przypadku oleju napędowego do paliw w bazach magazynowych i na terminalach.

Próbę demonstracyjną opracowywanej technologii poprzedziły wieloetapowe badania mikro- i wielkolaboratoryjne, zrealizowane przez Instytut Chemii Przemysłowej. Przygotowana przez Obszar Rozwoju i Technologii PKN Orlen i Instytut Chemii Przemysłowej próba została zaplanowana tak, aby w pełni pozwolić na kontrolę procesu i umożliwić zebranie możliwie jak największej ilości danych procesowych z myślą o późniejszym wdrożeniu technologii. Istotną przewagą opracowywanej technologii jest możliwość wykorzystania już istniejących instalacji rafineryjnych, co znacznie obniża niezbędne nakłady inwestycyjne.

Wyświetlono: 566

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej