Artykuły - Przemysł chemiczny

Innowacyjność polskiej chemii podnoszą nie tylko najwięksi

04.07.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Innowacyjność polskiej chemii podnoszą nie tylko najwięksi

Taką drogą idzie choćby spółka Pulverit Polska, wdrażająca nową technologię produkcji termoutwardzalnych farb proszkowych.

Z udostępnionych przez Pulverit informacji można się dowiedzieć, że spod ręki inżynierów firmy wyjdzie pierwsze światowe wdrożenie tego typu technologii do działalności gospodarczej. Umożliwi to spółce uruchomienie produkcji gamy farb LCT (ang. Low Curing Temperature, niska temperatura sieciowania). Farby LCT to nowa generacja zaawansowanych termoutwardzalnych powłok proszkowych. Farba według niniejszego wynalazku sieciuje w niższej temperaturze (100-120°C) w porównaniu z farbą proszkową według obecnego stanu techniki (160-200°C), a ponadto sieciowanie przebiega w znacznie krótszym czasie (kilka sekund) w porównaniu z 10-15 minutami dla dostępnych proszkowych farb termoutwardzalnych. Dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie o 40-70% energii zużytej w trakcie procesu malowania. Powłoka proszkowa wykonana z farby LCT wykazuje ponadto doskonałe właściwości fizyko-chemiczne: wyższą odporność na odpryskiwanie o co najmniej 20% w stosunku do standardowych powłok poliestrowych; wyższą odporność na promieniowanie UV o co najmniej 20% w stosunku do standardowej powłoki poliestrowej; wyższą odporność na zarysowania o co najmniej 20% w stosunku do standardowej powłoki poliestrowej; przywieranie do MDF; a także możliwość stosowania na powierzchniach wrażliwych na ciepło i powlekania trójwymiarowych wyrobów. Powyższe cechy czynić mają z farb LCT innowację produktową w skali światowej.

Podczas niedawnych targów European Coatings Show w Norymberdze Iwona Szewczyk z firmy Inchem Polonia, opowiadając o portfolio produktowym spółki stwierdziła, iż najbardziej znanym produktem w jej ofercie jest „Pigment Mix", który to od wielu lat jest znaczącą innowacją na rynku krajowym. Chodzi tutaj o uniwersalny koncentrat pigmentowy w postaci wodnej dyspersji pigmentów z dodatkiem środków dyspergująco-zwilżających i regulatorów lepkości. Koncentrat nie zawiera żadnych żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich, lotnych związków organicznych (VOC) i alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO). Zastosowane środki pomocnicze sprawiają, że doskonale rozprowadza się w układach wodnych i większości rozpuszczalnikowych. Obecnie przedsiębiorstwo wkłada jednak wiele pracy w przygotowanie nowych past pigmentowych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne.

Prowadzone przez Inchem Polonia prace badawczo-rozwojowe dążą do opracowania innowacyjnej receptury, a w rezultacie wprowadzenia na rynek nowych produktów w postaci past pigmentowych z pigmentów Yellow 74 (transparentny i kryjący), Orange 5 i Red 112 (nomenklatura zgodna z Colour Indeks International) z dodatkiem absorberów UV i stabilizatorów HALS, dodanych w celu zwiększenia odporności na światło i inne czynniki atmosferyczne tych pigmentów.

Na rynku nie jest aktualnie oferowany produkt w postaci past pigmentowych Yellow 74, Orange 5, Red 112, który byłby rekomendowany do stosowania na zewnątrz, w powłokach malarskich, tynkach i charakteryzował się odpornością na warunki atmosferyczne oraz jednocześnie wysoką siłą barwienia, szeroką paletą kolorystyczną oraz przystępną ceną. Dopiero prace Inchem Polonia mają to zmienić.

Nowy produkt skierowany będzie do następujących grup odbiorców: rynek B2B (producenci farb i tynków zewnętrznych, farb przemysłowych, farb do dachów, producenci lakierobejcy) i rynek B2C (specjalistyczne sklepy z chemią budowlaną, hurtownie specjalistyczne, sieci sprzedaży, sklepy wielkopowierzchniowe).

Zaistnieć w Europie

Bardzo ciekawie przedstawiają się prace badawczo-rozwojowe w innych obszarach niż przemysł chemii budowlanej. Z uwagi na ich różnorodność, wielość potencjalnych zastosowań i czerpanie z różnych obszarów chemicznej wiedzy trudno je sprowadzić do wspólnego mianownika. Niemniej można spróbować wyróżnić te, które mogą być najbardziej innowacyjne w odniesieniu do europejskiego rynku chemicznego.

Za przykład może posłużyć firma Apeiron Synthesis, której działalność koncentruje się wokół wytwarzania nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin.

Jest ona jednym z kilku wielkoskalowych producentów katalizatorów metatezy na świecie. W ramach realizowanych przez siebie projektów planuje optymalizację metod syntezy nowej klasy rutenowych katalizatorów metatezy olefin oraz opracowanie procesu ich produkcji w skali ćwierćtechnicznej. Odpowiada tym samym na zapotrzebowanie rynku na efektywne katalizatory do zastosowań w produkcji wielkotonażowej. Realizowane prace rozwojowe składają się z pięciu etapów badawczych, w ramach których nastąpiło wybranie optymalnych struktur katalizatorów, optymalizacja i skalowanie kluczowych bloków budulcowych oraz zsyntetyzowanie wybranych dwóch najefektywniejszych katalizatorów w skali ćwierćtechnicznej.

Apeiron Synthesis jest ponadto zaangażowany w opracowanie układów katalitycznych, składających się ze zdefiniowanych rutenowych katalizatorów metatezy, układów aktywujących katalizator i opóźniaczy polimeryzacji, przeznaczonych do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z tzw. katalizatorami uśpionymi oraz na oczekiwaniach klientów, spółka projektuje szereg nowych katalizatorów rutenowych, charakteryzujących się różnym stopniem uśpienia i wymagających różnego typu aktywacji (aktywacja termiczna lub chemiczna).

Opracowany zostanie nowy sposób aktywacji chemicznej z wykorzystaniem kompleksów metali. Nowe układy katalityczne testowane będą w reakcji ROMP dicyklopentadienu (DCPD). W porównaniu do produktów konkurencyjnych, rozwiązania polskiej spółki mają pozwolić końcowym użytkownikom na dłuższe przechowywanie formulacji oraz lepszą kontrolę procesu polimeryzacji. Projekt zakończy się wprowadzeniem do sprzedaży co najmniej dwóch nowych katalizatorów rutenowych oraz jednego kompleksu metalu aktywującego katalizator. To zaś ma zagwarantować odbiorcom łatwe przygotowanie układów katalitycznych o zdefiniowanej charakterystyce.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 3/2019 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 1027

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej