Artykuły - Przemysł chemiczny

Innowacyjność polskiej chemii podnoszą nie tylko najwięksi

04.07.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Innowacyjność polskiej chemii podnoszą nie tylko najwięksi

Innowacje na polu chemii budowlanej

Na czym dokładnie polegają obecnie trwające lub niedawno co zakończone prace badawczo-rozwojowe w krajowym przemyśle chemicznym najlepiej pokazać poprzez przykłady niedużych firm, choć bynajmniej nie start-upów, dla których jest to działalność oczywista. To małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie liderzy najdokładniej określają bowiem, co jest w branży powszechnością, a co jedynie wyjątkiem zarezerwowanym dla potentatów. Aktywnością w omawianym zakresie wykazują się przedsiębiorstwa pracujące zarówno na potrzeby branży chemii budowlanej, jak i przemysłu tworzyw sztucznych, chemii rolniczej, czy też w obszarach wykraczających poza wymienione. To z jednej strony produkcja wyrobów, z drugiej półproduktów. To wprowadzanie rozwiązań podnoszących efektywność pracy, obniżających koszty produkcji, ale też np. odpowiadających postulatom ekologicznym. Wreszcie też innowacyjność jak najbardziej można utożsamiać z rozwojem techniki, a nie tylko produktu.

W przemyśle chemii budowlanej liczą się obecnie takie trendy, jak m.in. podwyższona odporność wyrobów na czynniki atmosferyczne; łatwiejsza aplikacja wyrobów; przyjazność dla zdrowia i środowiska osiągana choćby poprzez eliminację emisji szkodliwych substancji; energooszczędność. Chęć sprostania tym wymaganiom odnajdujemy w pracach będących udziałem krajowych przedsiębiorstw.

NanoPure realizuje projekt związany z opracowaniem formulacji i technologii syntezy przemysłowej dla polimerowego i przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych. Koszt zadania to ponad 8 mln zł.

Wyjaśniając potrzebę prac nad pigmentami antykorozyjnymi, firma tłumaczy, iż zachodząca na powierzchni metalu korozja atmosferyczna nieodłącznie wiąże ze sobą elektrochemiczne procesy anodowego utleniania metalu oraz katodowej redukcji atmosferycznego tlenu, zwanej depolaryzacją katodową. Podstawowymi mechanizmami inhibitującymi korozję powierzchni metalu są czynna ochrona antykorozyjna, która polega na przesunięciu potencjału metalicznego podłoża w obszar pasywny oraz bierna ochrona antykorozyjna, na którą składają się działanie barierowe (odcięcie atmosferycznych czynników korozyjnych), przyczepność – inaczej adhezja powłoki (zapobiega powstawaniu na podłożu warstw elektrolitu) oraz inhibitujące działanie pigmentów aktywnych. Działanie barierowe oraz adhezja zależą przede wszystkim od rodzaju i jakości stosowanego spoiwa. Można używać tutaj spoiw alkidowych, akrylowych, epoksydowych, poliuretanowych, poliwinylowych. Pigmentami aktywnymi (oprócz najszerzej stosowanego fosforanu(V) cynku) są m.in. molibdenian cynku, borany i borokrzemiany czy tlenek cynku. Obok tych nieorganicznych substancji badania naukowe oraz doświadczenia koncernów branży farbiarskiej pokazują, że bardzo interesującą i rokującą grupą pigmentów aktywnych są właśnie polimery przewodzące.

Z przedstawianych wyjaśnień wynika, że mechanizm antykorozyjnego działania polimerów przewodzących w powłokach ochronnych jest szeroko dyskutowany przez naukowców.

Przeprowadzone przez spółkę NanoPure badania podstawowe pokazały, że dodatek 0,5% do 1% mas polimerów przewodzących w farbach alkidowych przeznaczonych do zabezpieczeń antykorozyjnych na powierzchnie stalowe znacząco poprawił ochronne antykorozyjne działanie organicznej powłoki. Przeprowadzono cykl badań metodą spektroskopii impedancyjnej (EIS), gdzie badano wpływ pigmentu polimerowego na rezystywność powłoki. Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, kilkukrotnie wyższe w porównaniu do tradycyjnych pigmentów antykorozyjnych. Skłoniło to zatem NanoPure do podjęcia dalszych prac nad rozwojem produktów opartych na tej technologii.

Podobnych działań innowacyjnych w chemii budowlanej jest naturalnie znacznie więcej. Przykładowo rynek farb proszkowych ulega ciągłemu rozwojowi, więc z tego powodu istotnie wzrastają wymagania odnoszące się do nowych produktów: ich aspektów estetycznych, właściwości fizyko-chemicznych, metod aplikacji. Technologia farb proszkowych przyjazna środowisku z uwagi na brak zastosowania jakichkolwiek rozpuszczalników chemicznych jest coraz częściej użytkowana w sektorach, gdzie tradycyjnie dominował udział farb ciekłych, np. przy malowaniu materiałów z tworzyw sztucznych. Nowe wyzwania w przemyśle powodują, iż podejmowane są próby całkowitej substytucji farb ciekłych farbami proszkowymi oraz wyeliminowania istniejących w tym procesie przeszkód.

Wyświetlono: 1026

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej