Artykuły - Przemysł chemiczny

Innowacyjność polskiej chemii podnoszą nie tylko najwięksi

04.07.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Innowacyjność polskiej chemii podnoszą nie tylko najwięksi

Innowacyjność w polskim przemyśle chemicznym nie jest domeną już tylko największych podmiotów. Także dla małych i średnich przedsiębiorstw staje się powszechnością.

Innowacyjność w polskiej chemii

Na potrzeby tekstu potraktujmy innowacyjność, jako nowy produkt w portfolio firmy lub nową technologię wytwórczą zaimplementowaną na potrzeby przedsiębiorstwa. Pozyskane przez nas informacje jasno wskazują, że prace badawczo-rozwojowe toczą się w dziesiątkach przedsiębiorstw. Niektóre z nich mają charakter faktycznej nowości branżowej, inne są jedynie wzmocnieniem oferty danego przedsiębiorstwa, ale i tak nie zmienia to faktu, iż w tej materii dokonał się prawdziwy przełom. I chociaż przestał już funkcjonować program INNOCHEM, który miał być najmocniejszym wsparciem działań B+R dla polskich firm chemicznych, to jednak skala inicjatyw na polu badawczo-rozwojowym wykraczała o wiele dalej niż tylko ramy INNOCHEM-u.

Opublikowany w grudniu minionego roku raport GUS na temat działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce potwierdza, że przemysł chemiczny znajduje się w tej klasyfikacji w ścisłej czołówce wszystkich krajowych sektorów wytwórczych.

Z raportu dowiadujemy się, że 38,6% wszystkich przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych było w latach 2015-2017 aktywnych innowacyjnie. Oznacza to, że w badanym okresie wprowadziły one przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowały przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu lub nie został do końca tego okresu ukończony. W klasyfikacji branż aktywnych innowacyjnie produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych zajęła szóste miejsce. Pierwsze przypadło przemysłowi farmaceutycznemu, czyli również szeroko pojętej działalności chemicznej, zaś czwarte rafinacji ropy naftowej, czyli także aktywności biorącej swój początek z chemii. Jednocześnie 29% przedsiębiorstw produkujących chemikalia lub wyroby chemiczne wprowadziło nowe lub ulepszone produkty, 27,7% nowe lub ulepszone procesy, a 20,5% zarówno procesy, jak i produkty. Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł dla produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych 9,3%.

Z kolei nakłady na działalność innowacyjną w całym przemyśle chemicznym, a więc zarówno rafinacji ropy naftowej, jak i produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, czy też produkcji wyrobów farmaceutycznych i tworzyw sztucznych oraz artykułów z nich sięgnęły 4,872 mld zł. Kwota ta stanowiła jedną siódmą wszystkich nakładów przemysłowych poniesionych na działalność innowacyjną przez cały polski przemysł. Dodać jeszcze można, iż 29,3% przedsiębiorstw z produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych otrzymało w latach 2015-2017 wsparcie publiczne na działalność innowacyjną.

Tylko trzy branże otrzymały więcej środków, co także unaocznia, iż pieniądze publiczne płyną do przemysłu chemicznego raczej hojniej niż skąpiej. Do tego wszystkiego dopowiedzmy, że 49,1% przedsiębiorstw produkujących rozmaite chemikalia lub wyroby chemiczne współpracowało z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w zakresie prac B+R. To czwarta branża w klasyfikacji najchętniej podejmujących tego rodzaju kooperację. Wszystko to pokazuje, że dla bardzo wielu przedsiębiorstw z branży chemicznej innowacje są już oczywistością i stanowią jeden z  kluczowych elementów ich strategicznego rozwoju. To optymistyczny sygnał, bo skoro 70% produkcji chemicznej trafia bezpośrednio do innych sektorów gospodarki, to im bardziej innowacyjne rozwiązanie i produkty wprowadzą firmy chemiczne, tym lepiej będą się rozwijały inne sektory.

– Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych naturalnym kierunkiem rozwoju. Innowacje w  chemii to codzienność, ponieważ chemia sama w sobie jest innowacyjna, a przepisów na sukces w tym obszarze jest wiele, lecz nie  ma uniwersalnego – przyznaje Andrzej Krueger, dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Wyświetlono: 1025

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej