Artykuły - Przemysł chemiczny

Innowacyjna technologia selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego

07.10.2019
Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Innowacyjna technologia selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego

Realizacja założonych celów nastąpiła poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących czterech procesów:

1. Proces w węźle oczyszczania i odwadniania surowca – celem prac było opracowanie bazy możliwych do zagospodarowania odpadów zużytych oraz dobór optymalnego układu zbiorników surowcowych, filtrów, wirówek, urządzeń do demulgacji wraz z układem pomp i rurociągów, których wykorzystanie skutkowało istotną poprawą jakości wsadu. Dokonano również ujednolicenia wskazanych układów z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania na optymalnie dobranych układach dalszych ciągów technologicznych.

2. Proces wykorzystania modułu destylacji cienkowarstewkowej do precyzyjnego rozdziału na urządzeniach destylacyjnych. Etap ten dotyczył w szczególności określenia (na podstawie wyników prac z poprzedniego etapu) możliwych do osiągnięcia wydajności pożądanych frakcji węglowodorowych, po ich rozfrakcjonowaniu w zależności od jakości strumienia wsadowego. Kierunek prac polegał na opracowaniu algorytmu postępowania z poszczególnymi oczyszczonymi odpadami, w zależności od ich jakości ,,na wejściu”. Charakterystyka schematu technologicznego i rodzaje zastosowanych modułów destylacyjnych zostały ściśle dopasowane do jakości wsadu surowcowego.

3. Proces oczyszczania olejów silnikowych – celem prac było stworzenie prototypu instalacji do oczyszczania zużytych olejów syntetycznych i preparatów smarowych w skali półtechniki, przy pomocy którego potwierdzone zostały wyniki badań przemysłowych dotyczące możliwości uzyskania bazy syntetycznej z zużytych olejów syntetycznych o poziomie jakościowym pozwalającym na jej zastosowanie do produkcji gotowych wyrobów. W wyniku prac opracowano dokumentację wdrożeniową wraz z systemem połączeń z istniejącą instalacją blendingu i parkiem zbiorników.

4. Proces produkcji smarów syntetycznych i specyfików olejowych w oparciu o uzyskaną syntetyczną bazę olejową oraz uzyskane frakcje rozpuszczalnikowe we wcześniejszych etapach pracy instalacji. Celem prac było określenie wielkości strumienia procentowego bazy syntetycznej po procesie oczyszczania, zdolnego zastąpić zakupywaną bazę syntetyczną nieregenerowaną.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 5/2019 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 1585

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej