Artykuły - Przemysł chemiczny

Innowacyjna technologia selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego

07.10.2019
Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Innowacyjna technologia selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego

Właściwe zagospodarowanie odpadów stanowi problem ekologiczny.

Gdy rzecz dotyczy odpadów pochodzenia naftowego, w szczególności strumieni stanowiących produkt uboczny produkcji i przetwarzania rozpuszczalników oraz ponownego wykorzystania olejów przepracowanych, zagadnienie należy przeanalizować ze szczególną starannością.

Wciąż zaostrzające się wymagania związane z ochroną środowiska oraz rygorystyczne standardy obowiązujące na terenie całej UE motywują przedsiębiorców do poszukiwania nowych, opłacalnych sposobów gospodarowania odpadami, które byłyby zgodne z przepisami i wpisywały się w systemowe podejście do zbiórki odpadów pochodzenia naftowego. Zawężając nieco rozważania do odpadów w postaci olejów przepracowanych, należy pamiętać, że ich cechą charakterystyczną jest znaczne rozproszenie terytorialne źródeł oddziaływania na środowisko naturalne. W przypadku firm i dużych zakładów przemysłowych niezbędne są systemowe rozwiązania, które skutecznie egzekwowałyby oddawanie olejów przepracowanych w takiej ilości, która byłaby określana w stosunku do zużycia olejów świeżych. Istotnym zagadnieniem w branży olejów przepracowanych jest ich selektywna zbiórka umożliwiająca ponowne wykorzystanie w działalności gospodarczej opartej na idei zrównoważonego rozwoju.

Znaczenie nowej technologii

Innowacyjna technologia zaproponowana przez firmę Flukar Sp. z o.o. oferowana jest w postaci usługi selektywnego zagospodarowania odpadów pochodzenia naftowego oraz wprowadzenia na rynek trzech typów baz olejowych z recyklingu o niespotykanych dotąd parametrach jakościowych: bazy olejowej grupy III, bazy naftenowej oraz wysokolepkiej bazy mineralnej.

Wyświetlono: 1591

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej