Artykuły - Przemysł chemiczny

Innowacje na rynku nawozów mineralnych

08.02.2016
Autor: Arkadiusz Piwowar
Innowacje na rynku nawozów mineralnych

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu nawozowego jest istotnym czynnikiem rozwoju i synonimem konkurencyjności firm.

Częstość wprowadzania innowacji pozwala na postawienie tezy, że przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nawozów mineralnych dostrzegają potencjał rozwoju firmy wynikający z innowacji technologicznych i produktowych. Rozwój, opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów warunkowane jest wieloma czynnikami, w tym głównie kapitałem ludzkim i pieniężnym oraz działalnością badawczo-rozwojową.

Pod względem produktowym polski rynek nawozów mineralnych jest coraz bardziej innowacyjny, wiele firm nawozowych wprowadza nowe rozwiązania w zakresie technologii produkcji, składu i właściwości produktu, sposobu pakowania. Innowacje produktowe na rynku nawozów mineralnych mają znaczenie nie tylko dla zwiększenia liczby dostępnych na rynku produktów, ale i zdobywania nowych rynków oraz poprawy jakości wyrobów. Celem ich wprowadzania jest zaspakajanie potrzeb klientów, czyli głównie producentów rolnych, dla których nawozy mineralne to podstawowe środki produkcji.

Nowatorskie rozwiązania w zakresie nawozów mineralnych wprowadzają zarówno potentaci w branży, jak i relatywnie niewielkie podmioty gospodarcze zatrudniające kilkudziesięciu pracowników. Lider na krajowym rynku nawozów mineralnych, Grupa Azoty, w 2015 r. wprowadził do obrotu rynkowego nawóz Pulgran, czyli mocznik granulowany w formie półsferycznych pastylek. Jest to nowoczesny i uniwersalny nawóz azotowy otrzymywany na rotoformerach, który ma większe granule w stosunku do mocznika tradycyjnego. Większe granule pozwalają na łatwiejsze mieszanie z nawozami o podobnym uziarnieniu i gęstości nasypowej, a także umożliwiają większą szerokość rozrzutu w porównaniu do tradycyjnie granulowanego mocznika.

Innowacyjnym nawozem w postaci pastylek jest także oferowany na krajowym rynku przez Grupę Azoty PulgranS (siarczan mocznikowo-amonowy). Ponadto spółka planuje w najbliższym czasie wprowadzić nowe nawozy pod poszczególne gatunki roślin i typy gleb.

Również inni producenci nawozów (m.in. Luvena, Fosfan, Zakłady Chemiczne Siarkopol) wprowadzili w ostatnich latach do swojej oferty produktowej nowe produkty lub poprawili jakość wcześniej już wytwarzanych nawozów, m.in. doskonaląc urządzenia do granulacji i zmieniając parametry procesowe.

Innowacyjne produkty wprowadziły również największe firmy zagraniczne dostarczające nawozy mineralne na krajowy rynek (Yara International oraz K+S KALI). K+S KALI dostarcza na polski rynek (w nowej odsłonie) nawóz Korn Kali, który ma polepszone właściwości, takie jak twardość i gęstość granulatu. Efektem zmian w technologii produkcji tych nawozów jest mniejsza zawartość frakcji pylistej, co pozytywnie wpływa na jakość wysiewu. Innowacje w technologiach wytwórczych największych przedsiębiorstw chemicznych produkujących nawozy związane są w dużej mierze z koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wytwarzanie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska nawozów jest odpowiedzią na wzrastające wymagania społeczeństwa oraz zaostrzone przepisy prawne z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przyrodniczego.

 

Znaczące innowacje w produkcji nawozów stałych – granulowanych wiążą się z fizycznymi cechami nawozu. Wymienić tu można takie czynniki, jak masa i aerodynamika granuli, odporność na zgniatanie, porowatość. Nowości w tym zakresie to m.in. nawozy startowe w formie mikrogranulatów umożliwiające aplikację nawozu razem z nasionami. Zapewnia to lepszy początkowy wigor i wyrównanie roślin, a co za tym idzie stworzenie optymalnych warunków dla dalszego ich rozwoju. Na rodzimym rynku znaleźć można bogatą ofertę nawozów startowych w formie mikrogranulatu, a ich stosowanie możliwe jest przy pomocy siewników punktowych fabrycznie wyposażonych w przystawkę lub wiąże się z doposażeniem w odpowiednie aplikatory.

Produkcją nawozów startowych zajmują się także potentaci w branży nawozowej. Grupa Azoty we współpracy z PCC Adob wprowadziła do sprzedaży w 2015 r. mikrogranulaty startowe dla upraw kukurydzy, rzepaku oraz buraka pod marką Micro. Nawozy Micro powstają według innowacyjnej technologii suszenia rozpyłowego z jednoczesną mikrogranulacją. Nad Wisłą dostępne są również nawozy w formie mikrogranulatu wzbogacone w substancje o działaniu biostymulującym.

Innowacje produktowe na rynku nawozów mineralnych dotyczą również rozwiązań spowalniających i kontrolujących uwalnianie składników. Granule nawozu pokrywa się specjalną otoczką zapewniającą stopniowe, kontrolowane uwalnianie składników pokarmowych. Okres działania takiego nawozu jest uzależniony od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest otoczka, liczby naniesionych warstw oraz grubości warstwy.

Wśród dostępnych na polskim rynku nawozów tego typu można wymienić np. Agroblen (produkowany przez ICL), Plantocote i PlantoSan (produkowany przez Aglukon), NutriCote (produkowane przez Yara), Hortiform Max (produkowany przez Intermag). Nawozy o spowolnionym (Slow-Release Fertilizers – SRF) lub kontrolowanym uwalnianiu składników (Controlled-Release Fertilizers – CRF) zapewniają roślinie uprawnej optymalną ilość składników pokarmowych przez cały okres wegetacji. Przemysł nawozowy nieustannie udoskonala i wprowadza na rynek nawozy wolnodziałające. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego, gdyż stosowanie CRF zmniejsza niekorzystny wpływ stosowania nawozów na środowisko związany z ograniczeniem strat składników pokarmowych. Czynnikiem ograniczającym zużycie tych nawozów w uprawach polowych są niewątpliwie koszty zakupu, stąd aktualnie nawozy te znajdują zastosowanie m.in. w produkcji ogrodniczej – sadownictwie, warzywnictwie i kwiaciarstwie.

Nowością na rynku nawozów są produkty o spowolnionym działaniu, częściowo otoczkowane. Firma Compo oferuje nawóz Dura-Tec Starter, którego cechą charakterystyczną jest spowolnione uwalnianie zawartych w nim składników mineralnych, czyli azotu i fosforu. Kontrolowane uwalnianie azotu uzyskano w tym nawozie poprzez wprowadzenie inhibitora nitryfikacji DMPP, natomiast w stosunku do fosforu nastąpiło to dzięki otoczkowaniu granul (otoczka z wosków elastycznych).

Konieczność zwiększenia jakości produkcji rolniczej w połączeniu z dbałością o ochronę środowiska jest szansą na znacznie powszechniejsze stosowanie tego typu nawozów w rolnictwie.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 6/2015 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY


Wyświetlono: 4245

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej