Artykuły - Przemysł chemiczny

Informatyka w służbie przemysłu chemicznego

29.11.2018
Autor: Oktawian Milewski
Informatyka w służbie przemysłu chemicznego

Sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi i organizacyjnymi realizowanymi przez firmy chemiczne wymaga posiadania przez nie zaawansowanego systemu IT.

System ERP (ang. enterprise resource planning) to podstawowy element oprogramowania będącego na wyposażeniu każdej firmy produkcyjnej, w tym także przedsiębiorstw z sektora chemicznego.

Przykładowo w Grupie Azoty system ERP funkcjonuje już od kilku lat, wspomagając proces zarządzania najpierw jednostką dominującą w Tarnowie, a następnie wzajemne współdziałanie pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przede wszystkim pozwala on każdej z firm śledzić zawierane transakcje i zdarzenia gospodarcze oraz pomaga wyciągać wnioski na bazie zagregowanych danych przedstawianych w raportach w czasie rzeczywistym.

Integracja procesów

Oczywiście żadną miarą nie jest Grupa Azoty wyjątkiem, jeśli chodzi o korzystanie z zaawansowanych systemów ERP. Wszystkie przedsiębiorstwa, które po takie oprogramowanie sięgają zyskują możliwość pełnego zintegrowania procesów zachodzących w ramach swojej organizacji. System taki tworzy bowiem interaktywne środowisko, wspierające firmy w zarządzaniu procesami powiązanymi ze wszystkimi obszarami ich działań, tj. zarządzaniem finansami i księgowością, środkami trwałymi, marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem i zapasami, produkcją, serwisem oraz projektem.

Naturalnie systemy informatyczne klasy ERP to zazwyczaj bardzo kosztowne inwestycje o dużym poziomie skomplikowania. Dobranie odpowiedniego rozwiązania zaspakajającego specyficzne potrzeby każdej spółki produkcyjnej, a jednocześnie dającego się łatwo modyfikować, bywa z reguły trudnym zadaniem. Niemniej poniesienie tego typu wydatków wydaje się obecnie konieczne, gdyż systemy ERP (narzędzia wspierające zarządzanie firmą, zwane inaczej systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa) są istotnym wsparciem w zakresie realizowania przez firmę wyznaczonych przez nią celów.

Usprawnienie działań

O tym, że ich wdrożenie jest konieczne przekonuje choćby relacja władz spółki Lakma SAT, jednego z czołowych polskich przedsiębiorstw z branży chemii budowlanej. Przed wdrożeniem nowego systemu ERP spółka używała oprogramowania wspierającego jej działalność w zakresie logistyki i księgowości oraz stosowała specjalistyczny system produkcyjny dopasowany do swoich potrzeb w zakresie tworzenia i zarządzania procesami produkcyjnymi.

Liczne ograniczenia techniczne oraz funkcjonalne używanego przez nią oprogramowania powodowały, że potrzeby w zakresie planowania strategicznego w jej specyfice – w tym przypadku sezonowe wahania zapotrzebowania – oraz dystrybucja i obsługa partnerów biznesowych napotykały na szereg trudności. Korzystanie z różnych systemów baz danych, wielu rozproszonych źródeł informacji powodowało wysokie koszty ich utrzymania, a także utrudniało tworzenie wiarygodnych analiz będących podstawą do podejmowania decyzji strategicznych. Głównym problemem był brak rozbudowanej zintegrowanej funkcjonalności systemu, która umożliwiałaby kompleksowe przetwarzanie informacji handlowej związanej z produkcją różnego asortymentu w kilku lokalizacjach. Oprogramowanie nie obsługiwało zadowalająco sprzedaży eksportowej i nie uwzględniało specyfiki zakupów zagranicznych, które z uwagi na charakter działalności spółki z branży chemii budowlanej są czymś powszechnym.

Ograniczenia te miały kluczowy wpływ na szybkość reakcji działu handlowego, a dodatkowo generowały koszty ze względu na częste kontakty telefoniczne i nadmierną liczbę wydruków komputerowych. Wszystko to spowodowało konieczność zastąpienia systemu wydajniejszym narzędziem. Wybór padł na zakup modułów funkcjonalnych systemu ERP.

W każdym bowiem przypadku wdrożenie ERP usprawnia działania pracowników różnych szczebli przedsiębiorstwa: począwszy od zarządu, po pracowników szeregowych, jednocześnie podnosząc efektywność ich pracy. Znaczącą rolę spełnia w tym względzie wspólna baza danych, która integruje wszystkie, dotychczas zazwyczaj rozproszone, informacje w przedsiębiorstwie.

Wyświetlono: 921

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej