Artykuły - Tworzywa sztuczne

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym wchodzi w fazę realizacji

18.05.2018
Autor: Julia Patorska, lider zespołu analiz ekonomicznych Deloitte
Idea gospodarki o obiegu zamkniętym wchodzi w fazę realizacji

Koncepcja circular economy nabiera coraz większego rozmachu i wdrażane są kolejne narzędzia, których celem jest upowszechnianie tej idei.

Choć gospodarka o obiegu zamkniętym porównywana jest do wcześniej wykorzystywanych haseł zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności firm, które w dużej części rynku polegały jedynie na działaniach wizerunkowych, to stawiam tezę, że tym razem idea ta wchodzi w kolejną fazę i zaczyna być rzeczywistością. To skutek działań Komisji Europejskiej oraz zmian w świadomości konsumentów. Choć nie oszukujmy się, jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim będziemy mogli mówić o pełnej cyrkularności w ramach polskiej gospodarki. Ci, którzy w najpełniejszy sposób wykorzystają możliwości circular economy, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną.

Wyzwalacze gospodarki o obiegu zamkniętym

To, co będzie wpływało na zupełnie inne traktowanie tej idei przez biznes i innych uczestników rynku, to przede wszystkim regulacje wymuszające określone zachowania interesariuszy. W kwietniu br. Parlament Europejski zatwierdził dokument kompromisowy dotyczący pakietu dyrektyw odpadowych, zwanych pakietem na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Package). Oznacza to, że niebawem KE ogłosi nowe dyrektywy, które wcześniej lub później będą musiały zostać przetransponowane do prawodawstwa krajów członkowskich. Tym samym odpowiedzialność poszczególnych podmiotów na rynku, w tym producentów określonych produktów i opakowań, w których te produkty trafiają na rynek, nie będzie już tylko dobrą wolą, ale obowiązkiem nałożonym przez prawo.

Równocześnie nie możemy abstrahować od rosnącej świadomości konsumentów. W końcu to my, jako społeczeństwo, ponosimy koszty zewnętrzne zanieczyszczenia środowiska. I mam wrażenia, że coraz większej liczbie osób to zanieczyszczone środowisko przeszkadza. Choćby smog, który nie jest zjawiskiem, które pojawiło się w ostatnim roku. Tym niemniej dopiero drugą zimę temat ten na stałe wkroczył do debaty publicznej. Do tego dochodzi temat tworzyw sztucznych czy zbędnych opakowań, który coraz częściej jest podnoszony przez konsumentów. Z resztą nie ma się co dziwić, bo doniesienia o znalezionych torebkach plastikowych w Rowie Mariańskim albo wyspa śmieci z tworzyw sztucznych wielkości trzech Francji są informacjami przerażającymi i zarazem dającymi do myślenia.

Nastroje interesariuszy w Polsce

Panele na zakończonym właśnie Europejskim Kongresie Gospodarczym, w których miałam przyjemność brać udział, bądź przysłuchiwać się, mogły napawać optymizmem. Przedstawiciele biznesu wskazywali na dostępne rozwiązania na rynku, na własną działalność i wychodzenie przed szereg innych państw. Pojawiały się wręcz tezy, że w Polsce jest nawet lepiej niż w innych krajach.

Oczywiście, jeśli popatrzymy na globalne korporacje funkcjonujące w Polsce, to rzeczywiście mały i średni polski biznes ma się od kogo uczyć. Ze względu na obecność na wielu rynkach, w tym także na tych najbardziej rozwiniętych i doświadczonych, a zarazem najbardziej dbających o środowisko, standardy produkcji czy świadczonych usług tych największych globalnych graczy często są na najwyższym poziomie, także w zakresie wpływu na środowisko. Ale, co ciekawe, także przedstawiciele władzy popadali w samozachwyt, wskazując na pilotażowe programy i inne działania, podejmowane w celu naprawienia tego, co nie zawsze było dobrze wdrożone w początkowej fazie, dekadę czy dwie temu.

Ale jak zestawimy to z rzeczywistością polskich statystyk, faktem, że za chwilę będziemy na liście państw w ramach tzw. „wczesnych ostrzeżeń” (early warnings), które nie radzą sobie z wymogami środowiskowymi w biznesie, to może to być dla niektórych, jak zimny prysznic.

Wyświetlono: 1384

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej