Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

ICSO "Blachownia" udoskonala proces produkcji bisfenolu A

24.10.2017
ICSO

Instytut Ciężkiej syntezy Organicznej „Blachownia” poinformował o opracowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania bisfenolu A.

Bisfenol A (BPA) jest podstawowym półproduktem do otrzymywania tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliwęglanów i żywic epoksydowych. Ponadto stosowany jest do produkcji antypirenów (tetrabromobisfenolu A, fenylofosforanów BPA), stabilizatorów termicznych poli(chlorku winylu), a także w procesach wytwarzania fenoplastów, nienasyconych żywic poliestrowych, polisulfonów, żywic polieteroimidowych i poliarylowych, antyutleniaczy do tworzyw sztucznych, a także do produkcji surowców służących do otrzymywania poliuretanów.

Stworzona przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” technologia to efekt wieloletnich starań pracowników tej jednostki.

- Jej opracowanie zostało poprzedzone 40 – letnimi doświadczeniami w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie wytwarzania Bisfenolu A w ICSO „Blachownia”. Niekwestionowane referencje to ponad 20 lat doświadczenia firmy Sulzer Chemtech w zakresie krystalizacji BPA oraz cztery instalacje referencyjne dla krystalizacji BPA według technologii Sulzer Chemtech o wydajności od 90 do 150 tys. t/r. Dochodzą do tego wiedza i doświadczenie naukowców, projektantów, inżynierów i specjalistów w zakresie transferu technologii i komercjalizacji technologii wytwarzania bisfenolu A oraz współpraca ze znanymi na świecie producentami katalizatorów (Rohm and Haas oraz Purolite), a także urządzeń i aparatury chemicznej (m.in. Sulzer, Buss, Krauss-Maffei, GEA, Sandvik). W przeszłości przy zawieraniu i realizacji kontraktów współpracowaliśmy z firmami specjalizującymi się w eksporcie technologii (Polimex-Cekop, Lummus, Salzgitter Anlagenbau) – wyjaśniają przedstawiciele ICSO „Blachownia”.

W ramach nowego procesu Bisfenol A (2,2-bis (4-hydroksyfenylo)propan) powstaje w reakcji kondensacji fenolu z acetonem w obecności kwasowych katalizatorów (kwasów protonowych lub kwasów Lewisa).

Proces produkcji BPA obejmuje:

1. Węzeł syntezy (100), w którym reakcja kondensacji fenolu i acetonu prowadzona jest w układzie wielostopniowym w obecności promotorowanego katalizatora kationitowego z regulacją parametrów procesowych.

2. Węzeł krystalizacji zawiesinowej (200), gdzie następuje krystalizacja adduktu BPA-fenol z roztworu fenolowego z oddzieleniem kryształów adduktu metodą filtracji. Nowoczesne rozwiązanie krystalizatora, posiadające szereg referencji przemysłowych zapewnia wysoką wydajność i czystość kryształów adduktu BPA-fenol.

3. Węzeł rozkładu i oddestylowania fenolu (300). Kompaktowy układ destylacyjny zapewnia krótki czas przebywania bisfenolu A w strefie wysokich temperatur, gwarantując stabilny skład zanieczyszczeń surowego izomeru p,p’-BPA. Oddestylowany fenol odznacza się wysoką czystością i może być stosowany do przemywania kryształów adduktu w węźle 200.

4. Węzeł krystalizacji frakcjonowanej (400) służący do oczyszczania surowego izomeru p,p’- BPA metodą krystalizacji frakcjonowanej, wykorzystującej różnice w temperaturze topnienia związków chemicznych.

5. Węzeł regeneracji fenolu i acetonu (500) gdzie w wielostopniowym układzie kolumn destylacyjnych odzyskuje się nieprzereagowane surowce i usuwa śladowe ilości fenolu ze ścieków wodnych. Odzyskane surowce: fenol i aceton zawracane do węzła 100 są wysokiej czystości, co zapewnia stałą, wysoką aktywność katalizatora kondensacji.

6. Węzeł izomeryzacji izomeru o,p-BPA oraz transformacji innych produktów ubocznych (np. trisfenolu I) do izomeru p,p-BPA (600). Dzięki konwersji produktów ubocznych w pożądany izomer zwiększa się wydajność procesu, obniżeniu ulegają wskaźniki zużycia surowców. Ponadto, zmiana składu produktów ubocznych ułatwia wydzielenie izomeru p,pBPA metodą krystalizacji frakcjonowanej.

7. Węzeł granulacji BPA (700) umożliwia zestalenie ciekłego bisfenolu A z węzła 400 w postaci granulatu i opcjonalnie przygotowanie produktu do magazynowania. Węzeł ten pracuje w sytuacji, gdy ciekły bisfenol A nie jest bezpośrednio przetwarzany np. w poliwęglany. Rozwiązania techniczne zastosowane we wszystkich węzłach technologicznych zostały zoptymalizowane pod kątem obniżenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.

Wyświetlono: 1608

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej