Wiadomości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Henkel udostępnia narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku

20.08.2019

Opakowania nadające się do recyklingu są warunkiem funkcjonowania gospodarki  obiegu zamkniętego. Aby szybko i niezawodnie określić możliwości recyklingu nowych opakowań, Henkel korzysta ze specjalnie opracowanego przez siebie oprogramowania EasyD4R, które postanowił udostępnić również innym firmom i organizacjom. Narzędzie to ma pomóc innym podmiotom jeszcze efektywniej opracowywać zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań.

Oprogramowanie udostępnione przez Henkla jest kluczowe w fazie tworzenia nowych opakowań przyjaznych środowisku. Sprawdza ono opakowanie pod kątem jego zdatności do przetworzenia, analizując skład i proporcje wagowe konkretnych elementów, takich jak podstawowe surowce, rodzaj zastosowanego zamknięcia, a także etykiety czy kolory. Zapamiętuje informacje dotyczące każdego z tych elementów, umożliwiając ich identyfikację podczas sortowania i odpowiednie przetworzenie w trakcie recyklingu. Na podstawie zgromadzonych danych, podaje w procentach możliwość ponownego wykorzystania każdego opakowania i sygnalizuje, który z projektów jest najbardziej przyjazny środowisku, a który wymaga jeszcze ulepszenia pod tym kątem.

- Chcemy promować otwartą współpracę i przyspieszać wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego. Możemy to osiągnąć tylko dzięki współpracy wszystkich podmiotów, zwłaszcza w zakresie stosowania jasnych definicji i ujednoliconych ocen. Udostępniamy innym nasze narzędzie, by więcej opakowań nadających się do ponownego przetworzenia trafiało do obiegu – mówi Thorsten Leopold, dyrektor międzynarodowego działu tworzenia opakowań środków czystości Henkla.

Narzędzie EasyD4R bazuje na powszechnie dostępnych i uznanych kryteriach, takich jak te opracowane przez Plastics Recyclers Europe. Efektywność narzędzia została potwierdzona w niezależnych testach przeprowadzonych przez ośrodek Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT. Badacze przeanalizowali działanie samego oprogramowania oraz otrzymywane rezultaty, a następnie porównali je ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.                           

Wprowadzenie innowacyjnego narzędzia to kolejny przykład działania Henkla na rzecz opakowań bardziej przyjaznych środowisku. Firma chce, aby do 2025 roku wszystkie opakowania jej produktów były w pełni zdatne do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Strategiczne znaczenie dla gospodarki obiegu zamkniętego ma również deklaracja firmy, odnośnie składu opakowań swoich produktów, które do 2025 roku w 35% mają zawierać tworzywo pochodzące z recyklingu.

- W opakowaniach naszych produktów tworzywa sztuczne stanowią podstawowy surowiec, więc jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności. Choć osiągnęliśmy już znaczny postęp w tym zakresie, to wciąż mamy również świadomość tego jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. Dlatego też nie tylko realizujemy naszą strategię dotyczącą opakowań, ale także angażujemy się w liczne międzybranżowe inicjatywy i partnerstwa, aby promować nowe rozwiązania – dodaje Thorsten Leopold.

Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie www.henkel.com/easyd4r

Henkel działą w trzech obszarach biznesowych: Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu), Laundry & Home Care (dział środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (dział kosmetyków). W 2018 r. koncern osiągnął przychody w kwocie 20 mld euro oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Henkel zatrudnia na całym świecie ponad 53 tys. osób.

Wyświetlono: 2220

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej